Etterretningstjenesten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Etterretningstjenesten

  Fra SNL

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten, også kalt E-tjenesten, er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Den er én av tre tjenester med nasjonalt mandat om å verne rikets sikkerhet (de to andre er Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet). De tre kalles samlet for EOS-tjenestene eller de hemmelige tjenester. Etterretningstjenesten er en felleskapasitet underlagt Forsvarssjefen.

 • etterretningstjeneste

  Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner. Moderne etterretningsvirksomhet har sitt opphav i første verdenskrig, og det var først på 1900-tallet de første nasjonale etterretningstjenestene ble etablert.

  Fra wikipedia

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

 • Frode Berg-saken

  Frode Berg-saken er en sak om spionasjevirksomhet i Russland.

 • Orderud-saken

  Orderud-saken er blitt navnet på en av de mest omtalte drapssakene i Norge.Natt til pinseaften 22.