Etterretningstjenesten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Etterretningstjenesten

  Fra SNL

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære etterretningstjeneste for utenlandsetterretning. er en fellesavdeling underlagt forsvarssjefen. Dens hovedmål er å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge.

 • etterretningstjeneste

  Etterretningstjeneste er en organisert virksomhet som er ansvarlig for å samle inn informasjon om fremmede stater, individer eller organisasjoner relevant for et lands nasjonale sikkerhet og interesser. I tillegg til informasjonsinnhenting utøver en etterretningstjeneste også analyse av informasjon, kontraetterretning og dekkoperasjoner. Moderne etterretningsvirksomhet har sitt opphav i første verdenskrig, og det var først på 1900-tallet de første nasjonale etterretningstjenestene ble etablert.

  Fra wikipedia

 • Etterretningstjenesteloven

  Lov om Etterretningstjenesten, korttittel etterretningstjenesteloven, er en norsk lov vedtatt av Stortinget (Lagtinget) 19.

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.