Europabevegelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europabevegelsen

  Fra SNL

 • Europabevegelsen

  Europabevegelsen er en europeisk ikke-statlig paraplyorganisasjon og en frivillig støttebevegelse for Europarådet, EU og annet europeisk samarbeid. Organisasjonen ble stiftet i 1948 i Haag, og består av mer enn 30 nasjonale medlemsorganisasjoner. Organisasjonen ledes av en president, som siden 2017 er Eva Maydell, medlem av Europaparlamentet fra Bulgaria.

 • Europabevegelsen i Norge

  Europabevegelsen er en frivillig, idealistisk organisasjon som er del av den europeiske sammenslutningen European Movement International. Den norske avdelingen arbeider for norsk medlemskap i EU. Hovedvekten er lagt på opplysnings- og kontaktarbeid, og bevegelsen samarbeider med organisasjoner som har som formål å pleie båndene til EU og EU-landene.

  Fra wikipedia

 • Europabevegelsen

  Europabevegelsen er en internasjonal lobbyorganisasjon som promoterer europeisk samarbeid og integrasjon.

 • Europabevegelsen i Norge

  Europabevegelsen i Norge ble stiftet ved møte i Stortinget den 30.

 • Gro Balas

  Gro Balas (født 1.