Europabevegelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europabevegelsen

    Fra SNL

  • Europabevegelsen

    Europabevegelsen er en europeisk ikke-statlig paraplyorganisasjon og en frivillig støttebevegelse for Europarådet, EU og annet europeisk samarbeid. Organisasjonen ble stiftet i 1948 i Haag, og består av mer enn 30 nasjonale medlemsorganisasjoner. Organisasjonen ledes av en president, som siden 2017 er Eva Maydell, medlem av Europaparlamentet fra Bulgaria.

  • Europabevegelsen i Norge

    Europabevegelsen er en frivillig, idealistisk organisasjon som er del av den europeiske sammenslutningen European Movement International. Den norske avdelingen arbeider for norsk medlemskap i EU. Hovedvekten er lagt på opplysnings- og kontaktarbeid, og bevegelsen samarbeider med organisasjoner som har som formål å pleie båndene til EU og EU-landene.