Europabevegelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Europabevegelsen

  Fra SNL

 • Europabevegelsen

  Europabevegelsen er en europeisk ikke-statlig paraplyorganisasjon og en frivillig støttebevegelse for Europarådet, EU og annet europeisk samarbeid.Organisasjonen ble stiftet i 1948 i Haag, og består av mer enn 30 nasjonale medlemsorganisasjoner. Organisasjonen ledes av en president, som siden 2017 er Eva Maydell, medlem av Europaparlamentet fra Bulgaria..

 • Europabevegelsen i Noreg

  Europabevegelsen er ein politisk organisasjon som arbeider for eit samla Europa og norsk medlemskap i EU. Organisasjonen var sentral på ja-sida før folkeavstemmingane i 1972 og 1994. Europabevegelsen i Noreg er ein del av den europeiske samanslutninga European Movement International. Ungdomsorganisasjonen til Europabevegelsen er Europeisk Ungdom.

  Fra wikipedia

 • Europabevegelsen

  Europabevegelsen er en internasjonal paraplyorganisasjon som promoterer europeisk samarbeid og integrasjon.

 • Europabevegelsen i Norge

  Europabevegelsen i Norge ble stiftet ved møte i Stortinget den 30.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), engelsk: European Economic Area (EEA), er en folkerettslig avtale mellom EU og tre av medlemsstatene i EFTA (Norge, Island og Liechtenstein).