Fagpresse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • fagpresse

  Fagpresse, samlebetegnelse på periodiske publikasjoner med faglig innhold innen vitenskap, kunst, næringsliv, folkeopplysning m.m. Fagtidsskrifter utgis av næringsorganisasjoner, fag- og yrkesorganisasjoner og ideelle organisasjoner. Første norske fagblad kan sies å ha vært Samlinger af juridiske og historiske Materier (utgitt 1784–86). Deretter fulgte Topographisk Journal (1782–1808), Den norske Bondeven (1808–15) og Budstikken (1809, organ for Selskapet for Norges Vel).

 • Den Norske Fagpresses Forening

  Den Norske Fagpresses Forening, forening stiftet 1898, med formål å ivareta fagpressens interesser. Fagpressen defineres i vedtektene som publikasjoner rettet mot et yrke, en næringsgren eller et interesseområde. Foreningen har bl.a. underavdelinger for fagpressens redaktører og markedsansvarlige, samt et eget faglig-etisk utvalg. DNFF har ca. 240 publikasjoner som medlemmer, med et samlet opplag på 3,9 millioner eksemplarer per utgave (2008).

  Fra wikipedia

 • Fagpressen

  Fagpressen (tidligere Den Norske Fagpresses Forening) er Norges eldste presseorganisasjon, stiftet i 1898.

 • Fagpressenytt

  Fagpressenytt er medlemsbladet til Den Norske Fagpresses Forening.

 • Kantar TNS

  Kantar AS, tidligere Kantar TNS AS og TNS Gallup AS, er Norges største markedsanalysebyrå, i henhold til omsetningsstatistikk fra Norsk Markedsanalyse Forening.