Fanny Duckert

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fanny Duckert

  Fanny Duckert er en norsk psykolog. Hun ble dr.philos. i 1993 og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo fra 1995. Duckert har særlig arbeidet med forskning om og behandling av rusproblemer. Hun har utviklet en modell for tidlig intervensjon av alkoholproblemer, og har skrevet flere bøker om dette emnet, deriblant Alkohol og livsstil – Strategier for moderasjon (2003).

 • Fanny

  Fanny er eit kvinnenamn som er engelsk kjæleform av kvinnenamnet Frances som er engelsk form av Fransiska med opphav i det latinske Fransisc-us/-a som tyder ‘frankar’.

  Fra wikipedia

 • Fanny Duckert

  Fanny Duckert (født 11.

 • Hege Duckert

  Hege Duckert (født 1962) er en norsk journalist med kultur som interessefelt.

 • Problemveien (Oslo)

  Problemveien (5–13; ingen partallsadresser) er en vei på Blindern i bydel Nordre Aker i Oslo.