Fanny Duckert

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Fanny Duckert

    Fanny Duckert, norsk psykolog, dr.philos. 1993, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo fra 1995. Duckert har særlig arbeidet med forskning om og behandling av rusproblemer. Hun har utviklet en modell for tidlig intervensjon av alkoholproblemer, og har skrevet flere bøker om dette emnet, deriblant Alkohol og livsstil – Strategier for moderasjon (2003)..