Fascisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fascisme

  Fra Virksomme Ord

 • Driver det mot fascisme i Norge?

  Det er farlig å ta Quisling for humoristisk. Som privatmann kan han være komisk, men Quisling må fremfor alt ikke betraktes bare som en enkeltperson.

 • Kampen for arbeiderklassens enhet

  Siden Norges kommunistiske parti sist holdt landsmøte - våren 1932 - har der foregått veldige endringer i de politiske forhold både nasjonalt og internasjonalt. Med begeistring og glede har vi i disse år fulgt utviklingen i Sovjetunionen, det stadig stigende opsving, socialismens endelige seier og sikringen av det klasseløse samfund over en sjettedel av jordkloden.

 • Italias kapitulasjon

  Kampen om Italia er i ferd med å utvikle seg til et stort og blodig slag, uten sammenligning det største i Vest-Europa etter Frankrikes sammenbrudd. Mussolinis fall 25.

  Fra SNL

 • fascisme

  Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad.I en slik forstand er fascismen en samlebetegnelse som i tillegg til den italienske fascismen i mellomkrigstiden også inkluderer nazismen i Tyskland og ulike høyreautoritære regimer i Sør-Europa og Latin-Amerika etter 1945.I snever forstand brukes ordet fascisme om den politiske bevegelsen som oppsto i Italia under ledelse av Benito Mussolini i årene under og etter første verdenskrig.

 • fascismen i Italia

  Fascismen i Italia var den politiske bevegelsen som oppstod i Italia i årene under og etter første verdenskrig, under ledelse av Benito Mussolini. Mussolini satt med makten i landet fra 1922 til 1943. Fascismen er mer generelt også en politisk ideologi som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

  Fra wikipedia

 • Antikapitalisme

  Antikapitalisme er en motstandsrørelse mot kapitalismen, som utfolder seg både i teori og praksis.

 • Fascisme

  Fascisme er en form for høyreekstrem, autoritær nasjonalisme, i opposisjon til både marxisme, sosialisme og frimarkedskapitalisme.

 • Verdensmesterskapet i fotball for menn

  Verdensmesterskapet i fotball for menn arrangeres hvert fjerde år av FIFA, og er et av verdens største og mest populære idrettsarrangementer.