Fascisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fascisme

  Fra Virksomme Ord

 • Driver det mot fascisme i Norge?

  Det er farlig å ta Quisling for humoristisk. Som privatmann kan han være komisk, men Quisling må fremfor alt ikke betraktes bare som en enkeltperson.

 • Kampen for arbeiderklassens enhet

  Siden Norges kommunistiske parti sist holdt landsmøte - våren 1932 - har der foregått veldige endringer i de politiske forhold både nasjonalt og internasjonalt. Med begeistring og glede har vi i disse år fulgt utviklingen i Sovjetunionen, det stadig stigende opsving, socialismens endelige seier og sikringen av det klasseløse samfund over en sjettedel av jordkloden.

 • Italias kapitulasjon

  Kampen om Italia er i ferd med å utvikle seg til et stort og blodig slag, uten sammenligning det største i Vest-Europa etter Frankrikes sammenbrudd. Mussolinis fall 25.

  Fra SNL

 • fascisme

  Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad. I en slik forstand er fascismen en samlebetegnelse som i tillegg til den italienske fascismen i mellomkrigstiden også inkluderer nazismen i Tyskland og ulike høyreautoritære regimer i Sør-Europa og Latin-Amerika etter 1945.

 • fascismen i Italia

  Fascismen i Italia var den politiske bevegelsen som oppstod i Italia i årene under og etter første verdenskrig, under ledelse av Benito Mussolini. Mussolini satt med makten i landet fra 1922 til 1943.Fascismen er mer generelt også en politisk ideologi som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

  Fra wikipedia

 • Du må ikke sove

  «Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland.

 • Fascisme

  Fascisme er et samlebegrep for autoritære politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet som bygger på et førerbasert og diktatorisk styre innad og en irredentistisk eller direkte imperialistisk utenrikspolitisk holdning.

 • Klerikal fascisme

  Klerikal fascisme er en betegnelse på karakterisere politiske bevegelser som kombinerer religion, i særdeleshet katolisisme, med en autoritær eller totalitær ideologi som blir beskrevet som fascistisk.Eksempler på diktatorer og politisk valgte bevegelser som har blitt karakterisert som klerikalfascistiske inkluderer den kroatiske Ustasja-bevegelsen, António de Oliveira Salazar i Portugal, Maurice Duplessis fra Quebec, Engelbert Dollfuß i Østerrike (austrofascismen), Jozef Tiso i Slovakia, Getúlio Dornelles Vargas i Brasil.