Fascisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fascisme

  Fra SNL

 • fascisme

  Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad. I en slik forstand er fascismen en samlebetegnelse som i tillegg til den italienske fascismen i mellomkrigstiden også inkluderer nazismen i Tyskland og ulike høyreautoritære regimer i Sør-Europa og Latin-Amerika etter 1945.

 • fascismen i Italia

  Fascismen i Italia var den politiske bevegelsen som oppstod i Italia i årene under og etter første verdenskrig, under ledelse av Benito Mussolini. Mussolini satt med makten i landet fra 1922 til 1943.Fascismen er mer generelt også en politisk ideologi som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

  Fra wikipedia

 • Fascisme

  Fascisme er et samlebegrep for autoritære politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet som bygger på et førerbasert og diktatorisk styre innad og en irredentistisk eller direkte imperialistisk utenrikspolitisk holdning.

 • Klerikal fascisme

  Klerikal fascisme er en betegnelse på karakterisere politiske bevegelser som kombinerer religion, i særdeleshet katolisisme, med en autoritær eller totalitær ideologi som blir beskrevet som fascistisk.Eksempler på diktatorer og politisk valgte bevegelser som har blitt karakterisert som klerikalfascistiske inkluderer den kroatiske Ustasja-bevegelsen, António de Oliveira Salazar i Portugal, Maurice Duplessis fra Quebec, Engelbert Dollfuß i Østerrike (austrofascismen), Jozef Tiso i Slovakia, Getúlio Dornelles Vargas i Brasil.

 • Osvald-gruppen

  Osvald-gruppen, opprinnelig kalt Sabotasjeorganisasjonen, Saborg, eller bare Sab, var en norsk sabotasjeorganisasjon som saboterte tyske installasjoner, krigsindustri og tropper i Norge under andre verdenskrig.