Fascisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fascisme

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  vann

 • Bilde: Akershusbasen

  1

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Gravmonument

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  Motorsykler med sidevogn defilerer foran Universitetet i en militærparade på Karl Johan

  Fra Virksomme Ord

 • Driver det mot fascisme i Norge?

  Det er farlig å ta Quisling for humoristisk. Som privatmann kan han være komisk, men Quisling må fremfor alt ikke betraktes bare som en enkeltperson.

 • Kampen for arbeiderklassens enhet

  Siden Norges kommunistiske parti sist holdt landsmøte - våren 1932 - har der foregått veldige endringer i de politiske forhold både nasjonalt og internasjonalt. Med begeistring og glede har vi i disse år fulgt utviklingen i Sovjetunionen, det stadig stigende opsving, socialismens endelige seier og sikringen av det klasseløse samfund over en sjettedel av jordkloden.

 • Italias kapitulasjon

  Kampen om Italia er i ferd med å utvikle seg til et stort og blodig slag, uten sammenligning det største i Vest-Europa etter Frankrikes sammenbrudd. Mussolinis fall 25.

  Fra SNL

 • fascisme

  Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.I en slik forstand er fascismen en samlebetegnelse som i tillegg til den italienske fascismen i mellomkrigstiden også inkluderer nazismen i Tyskland, samt ulike høyreautoritære regimer i Sør-Europa og Latin-Amerika etter 1945.I snever forstand brukes ordet fascisme om den politiske bevegelsen som, under ledelse av Benito Mussolini, oppstod i Italia i årene under og etter første verdenskrig, og som satt med makten i landet fra 1922 til 1943.Du kan lese mer om fascismen i Italia i en egen artikkel..

 • fascismen i Italia

  Fascismen i Italia var den politiske bevegelsen som oppstod i Italia i årene under og etter første verdenskrig, under ledelse av Benito Mussolini. Mussolini satt med makten i landet fra 1922 til 1943.Fascismen er mer generelt også en politisk ideologi som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, på et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad, samt en imperialistisk holdning utad.

  Fra wikipedia

 • Du må ikke sove

  «Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland.

 • Fasci Italiani di Combattimento

  Fasci Italiani di Combattimento (FIC) var et italiensk paramilitært kampforbund opprettet av Benito Mussolini i 1919.

 • Fascisme

  Fascisme er en form for radikal autoritær nasjonalisme som ble fremtredende i det tidlige 1900-tallets Europa.