Fattigdom

Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Gjør fattigdom til historie

  Kjære alle sammen, Solidaritet over landegrenser har lenge hatt godt rotfeste her i Norge. I det siste har internasjonal solidaritet fått oppsving som tema, både hos toppolitikere, i media og blant folk flest.

 • Statsgjelden maa ikke bringes den Fattige til Last

  Hr. Præsident! Næst at referere mig til mit forhen i Lagthinget den 24de Novbr.

 • Alle Folkets oprindelige Rettigheder

  Qvæstionen, om Eidsvoldsgarantien skal holdes eller ikke? er nu omsider kommen under Ventilation i det samlede Storthing. Dette vigtige Spørgsmaal, hvis Afgjørelse har større eller mindre middelbar eller umiddelbar Indflydelse paa Nationens Ære og Credit, paa offentlige Indretningers og Stiftelsers Vedligeholdelse og paa de fleste Borgeres Vel eller Vee, fortjener vistnok den allernøiagtigste Prøvelse.

  Fra SNL

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.

 • avhengighetsteori

  Avhengighetsteori er en faglig retning innenfor utviklingsstudier og internasjonale relasjoner som tar sikte på å forklare hvorfor noen land forblir fattige mens andre land opplever økonomisk vekst. Avhengighetsteori sier at det internasjonale handelssystemet, slik det fungerer i dag, bidrar til å vedlikeholde og forsterke forskjellene i verden ved at såkalte utviklingsland holdes fast i fattigdom.

  Fra wikipedia

 • Apostolisk fattigdom

  Apostolisk fattigdom er en doktrine fremsatt i det 13.

 • Fattigdom

  Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær.

 • Regnbueflagg

  Regnbueflagg er flagg med felt eller striper i forskjellige farger som etterlikner en fargerik regnbue.