FCC

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Datamaskin

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Sender

 • Bilde: Norsk Luftfartsmuseum

  Sender

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Tastatur

  Fra SNL

 • Federal Communications Commission

  FCC, uavhengig regjeringsoppnevnt organ i USA, som regulerer interstatlige kommunikasjoner og kommunikasjoner mot utlandet over radio, fjernsyn, kabel og satellitt. FCC tildeler lisenser til radio- og fjernsynskringkastere, godkjenner bruk av frekvenser og overvåker kringkastingstasjoner for å kontrollere at dets reguleringer følges. FCC tar seg av USAs interesser innen internasjonal telekommunikasjon og representerer USA bl.a.

 • Presidenten i USA

  USAs president er statsoverhode og regjeringssjef i ett. Den sittende presidenten, Donald Trump, er valgt for perioden fra 20. januar 2017 til 20. januar 2021.Etter grunnloven leder presidenten forbundsstatens utøvende makt, som balanseres av den lovgivende og den dømmende makt.Donald Trumps regjeringPresidenter i USA - liste.

  Fra wikipedia

 • FCC

  FCC kan være forkortelse for flere ting:

 • Federal Communications Commission

  Federal Communications Commission (FCC) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan som regulerer telekommunikasjon (herunder fasttelefoni og mobiltelefoni), kringkasting gjennom radiobølger og anvendelsen av det elektromagnetisk spekter.

 • Krystallstruktur

  Krystallstruktur er krystallenes indre bygning.