Fernanda Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fernanda Nissen

  Fra SNL

 • Fernanda Nissen

  Fernanda Nissen var en norsk kvinnesakspionér, kulturskribent, litteraturkritiker og politiker, som hadde en fremtredende plass i norsk offentlighet fra slutten av 1880-årene til sin død i 1920. Hun var kjent for sitt radikale engasjement, og arbeidet aktivt for sosiale reformer. I kvinnesaken var hun spesielt opptatt av kvinnelig stemmerett og jenters rett til utdanning.

 • Barbra Ring

  Barbra Mathilde Ring var en norsk forfatter, anmelder og journalist. Hun oppnådde særlig stor popularitet med sine friske barne- og ungpikebøker. Hun skrev også et stort antall romaner for voksne og flere erindringsbøker. I tillegg var hun en meget produktiv litteraturkritiker og journalist i Ørebladet, VG, Morgenbladet og til sist Nationen..

  Fra wikipedia

 • Fernanda Nissen

  Petra Gregorine Fernanda (Holst) Nissen (født Thomesen 15.

 • Fernanda Nissen skole

  For den tidligere videregående skolen, se Fernanda Nissen videregående skole.Fernanda Nissen skole er en barneskole på Storo i bydel Sagene i Oslo etablert til skolestart høsten 2016.

 • Hartvig Nissens skole

  Hartvig Nissens skole (vanligvis omtalt under kortformen «Nissen») er en videregående skole i Niels Juels gate/President Harbitz’ gate på Frogner i Oslo.