Fernanda Nissen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fernanda Nissen

    Fra SNL

  • Fernanda Nissen

    Fernanda Nissen var en norsk kvinnesakspionér, kulturskribent, litteraturkritiker og politiker, som hadde en fremtredende plass i norsk offentlighet fra slutten av 1880-årene til sin død i 1920. Hun var kjent for sitt radikale engasjement, og arbeidet aktivt for sosiale reformer. I kvinnesaken var hun spesielt opptatt av kvinnelig stemmerett og jenters rett til utdanning.

  • Barbra Ring

    Barbra Mathilde Ring var en norsk forfatter, anmelder og journalist. Hun oppnådde særlig stor popularitet med sine friske barne- og ungpikebøker. Hun skrev også et stort antall romaner for voksne og flere erindringsbøker. I tillegg var hun en meget produktiv litteraturkritiker og journalist i Ørebladet, VG, Morgenbladet og til sist Nationen..