Filmanalyse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Filmanalyse

  Fra SNL

 • sjanger

  Sjanger, eller genre, er en viss type tekster eller filmer basert på fellestrekk i form, innhold eller funksjon. Eksempler på sjangere er roman, aviskronikk og skrekkfilm. Sjangeren skapes av visse normer og konvensjoner for hvordan tekster skal utformes, og dermed også for hvordan de leses og forstås (også kalt sjangerkrav). Sjangeren filmanmeldelse baserer seg på krav til innholdet (teksten skal omtale en film), men også kommunikativ funksjon (den skal vurdere den).

  Fra wikipedia

 • Analyse

  En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening.

 • Filmteori

  Filmteori er den teoretiske siden av filmviten, som prøver å sette filmproduksjon i sammenheng.

 • Schpaaa

  Schpaaa er en norsk spillefilm fra 1998 regissert av Erik Poppe.

Mer om Filmanalyse fra Vox Publicas arkiv