Fiskeridata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fiskeridata

    Fra SNL

  • taskekrabbe

    Taskekrabbe er en art krabbe som lever i havet og som finnes i betydelige mengder langs norskeskysten. De har stort ryggskjold og fem beinpar. Det forreste beinparet har store klosakser som er sorte i spissen. Taskekrabbe er utbredt fra Middelhavet og nordover Atlanterhavet. Den er en art med stor utbredelse og med stor økonomisk betydning. Krabbefisket foregår med teiner fra våren og ut året, men noen driver også helårsfiske.

    Fra wikipedia

  • Pigghå

    Pigghå (Squalus acanthias) er en haifisk i håfamilien.