Flertallsstyre

Flertallets tyranni, flertallstyranni eller flertallsdiktatur er en idé og forestilling knyttet til demokrati (folkestyre) og flertallsstyre og beskriver et samfunn eller en gruppe der beslutninger som er tatt av en majoritet, fremmer interesser som er langt unna interessene til enkeltindivider og minoritetsgrupper og likner aktiv undertrykkelse i et tyranni, diktatur eller despoti. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Flertallsstyre

  Fra SNL

 • Zimbabwes historie

  Området som i dag er Zimbabwe hadde vært befolket av bantuer i flere hundre år da europeiske bosettere begynte å komme i siste halvdel av 1800-tallet. I 1923 ble landet en britisk koloni med navnet Sør-Rhodesia. I 1965 erklærte det hvite mindretallsstyret i Rhodesia landet som selvstendig, men løsrivelsen fra Storbritannia ble ikke internasjonalt anerkjent.Etter en frigjøringskrig ble landet en uavhengig nasjon i 1980, og tok navnet Zimbabwe, etter ruinbyen Store Zimbabwe, hovedstaden i det historiske kongedømmet Zimbabwe..

 • African National Council

  African National Council (ANC) var en nasjonalistbevegelse i Zimbabwe (daværende Rhodesia). ANC ble dannet i 1971 av de to forbudte partiene Zimbabwe African National Union (ZANU) og Zimbabwe African People's Union (ZAPU) for å skape en legal front i arbeidet for svart flertallsstyre. Biskop Abel Muzorewa ble valgt til leder for ANC, som i 1974 fikk tre andre organisasjoner tilsluttet seg, og som også slo inn på en væpnet vei frem til svart flertallsstyre.

  Fra wikipedia

 • Flertallets tyranni

  Flertallets tyranni, flertallstyranni eller flertallsdiktatur er en idé og forestilling knyttet til demokrati (folkestyre) og flertallsstyre og beskriver et samfunn eller en gruppe der beslutninger som er tatt av en majoritet, fremmer interesser som er langt unna interessene til enkeltindivider og minoritetsgrupper og likner aktiv undertrykkelse i et tyranni, diktatur eller despoti.

 • No Independence Before Majority African Rule

  No Independence Before Majority African Rule (NIBMAR) var politikken ført av Det britiske imperiet som sa at en koloni ikke ville bli gitt uavhengighet før man innførte flertallsstyre i kolonien.

 • Zimbabwes flagg

  Zimbabwes flagg ble antatt 18.