Flertallsstyre

Selous Scouts var et spesialstyrkeregiment av den rhodesiske hæren som opererte fra 1973 og frem til innføringen av flertallsstyre og landets uavhengighet som Zimbabwe i 1980. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Flertallsstyre

  Fra SNL

 • Afrikas historie

  Afrika er kontinentet der man kan følge menneskehetens historie lengst tilbake i tiden. De eldste kjente redskapsfunnene er fra Gona i Etiopia og er ca. 2,6 millioner år gamle. Vel én million år lenger fram i tiden er den mer omhyggelig tilhugde håndøksen det vanligste redskap i afrikanske funn. Det er allment antatt at dette redskapet først ble utviklet i Afrika og har spredt seg derfra til andre kontinenter.Kjennskapet til husdyravl og dyrking av matplanter kom trolig til Egypt fra Midtøsten, og førte i Nildalen i løpet av kort tid til sterk folkeøkning, yrkesspesialisering, bydannelser, skriftkultur og politisk organisasjon under et gudekongedømme (farao).

 • Zimbabwes historie

  Fra wikipedia

 • No Independence Before Majority African Rule

  No Independence Before Majority African Rule (NIBMAR) var politikken ført av Det britiske imperiet som sa at en koloni ikke ville bli gitt uavhengighet før man innførte flertallsstyre i kolonien.

 • Selous Scouts

  Selous Scouts var et spesialstyrkeregiment av den rhodesiske hæren som opererte fra 1973 og frem til innføringen av flertallsstyre og landets uavhengighet som Zimbabwe i 1980.

 • Zimbabwes flagg

  Zimbabwes flagg ble antatt 18.