Folkebibliotek

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • folkebibliotek

  Et folkebibliotek er et bibliotek etablert for allmennheten, og som er finansiert av offentlige midler. Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner skal ha et folkebibliotek. Mens folkebibliotekene befinner seg på kommunalt nivå, så finnes det på regionalt nivå fylkesbibliotek, og på nasjonalt nivå – Nasjonalbiblioteket.I 2014 var det totalt 686 folkebibliotekavdelinger i Norge, og de hadde til sammen 17,1 millioner bøker i samlingene sine.

 • Trondheim folkebibliotek

  Trondheim folkebibliotek åpnet i 1902, vesentlig senere enn i andre norske storbyer. I Oslo ble Deichmanske bibliotek etablert så tidlig som 1785, og Stavanger etablerte et kommunalt drevet bibliotek i 1885. Bakgrunnen for den sene etableringen av eget folkebibliotek i Trondheim kan være at det fantes flere bibliotek i byen fra tidligere, blant annet biblioteket ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Norges eldste fra 1760.

  Fra wikipedia

 • Folkebibliotek

  Folkebibliotek er bibliotek som drives med allmennheten som målgruppe (i motsetning til skolebibliotek og forskningsbibliotek som drives for en skoles/institusjons tilknyttende som målgruppe).

 • Kristiansand folkebibliotek

  Kristiansand folkebibliotek er et folkebibliotek som ligger i Rådhusgata 11 i Kristiansand.

 • Trondheim folkebibliotek

  Trondheim folkebibliotek (sørsamisk: Tråanten åålmehgærjagåetie) er det kommunalt eide folkebiblioteket i Trondheim.