Folketinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folketinget

    Fra SNL

  • Folketinget

    Folketinget er Danmarks nasjonalforsamling. Folketinget har 179 medlemmer, valgt i allmenne valg for fire år. 135 av medlemmene velges i forholdstallsvalg fra 10 valgkretser; fra 2006 kalt storkretser, 40 mandater fordeles etter en utjevningsordning og to velges fra henholdsvis Grønland og Færøyene. Folketinget kan oppløses før valgperioden er ute..

  • Danmarks samtidshistorie

    Danmarks samtidshistorie er historien fra rundt 1980 og frem til i dag. For historien før 1980, se Danmarks historie .

Mer om Folketinget fra Vox Publicas arkiv