Folketinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folketinget

  Fra SNL

 • Folketinget

  Folketinget er Danmarks nasjonalforsamling. Folketinget har 179 medlemmer, valgt i allmenne valg for fire år. 135 av medlemmene velges i forholdstallsvalg fra 10 valgkretser; fra 2006 kalt storkretser, 40 mandater fordeles etter en utjevningsordning og to velges fra henholdsvis Grønland og Færøyene. Folketinget kan oppløses før valgperioden er ute..

 • Danmarks samtidshistorie

  Danmarks samtidshistorie er historien fra rundt 1980 og frem til i dag. For historien før 1980, se Danmarks historie .

  Fra wikipedia

 • Folketinget

  Folketinget er parlamentet i Danmark.

 • Folketingets komiteer

  Folketingets komiteer (dansk: udvalg) er en rekke arbeidsgrupper som Folketinget oppretter og utpeker folketingsmedlemmer til å delta i.

 • Folketingets presidium

  Folketingets presidium (presidium, latin: «de som sitter foran») er den øverste ledelsen av det danske Folketinget.

Mer om Folketinget fra Vox Publicas arkiv