Folketinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folketinget

  Fra SNL

 • Folketinget

  Folketinget er Danmarks nasjonalforsamling. Folketinget har 179 medlemmer, valgt i allmenne valg for fire år. 135 av medlemmene velges i forholdstallsvalg fra 10 valgkretser; fra 2006 kalt storkretser, 40 mandater fordeles etter en utjevningsordning og to velges fra henholdsvis Grønland og Færøyene. Folketinget kan oppløses før valgperioden er ute.

 • Danmarks historie

  Danmarks egentlige historie begynner først når vikingtiden setter inn (omkring år 800), og man får en del skriftlige kilder. Danske konger klarte i vikingtiden å underlegge seg både England og deler av dagens Norge og Sverige. I løpet av middelalderen ble kirke- og kongemakt utbygd. I 1397 gikk Danmark inn i Kalmarunionen sammen med Norge og Sverige, og Danmark ble den dominerende staten i unionen.

  Fra wikipedia

 • Folketinget

  Folketinget er parlamentet i Danmark.

 • Folketingets komiteer

  Folketingets komiteer (dansk: udvalg) er en rekke arbeidsgrupper som Folketinget oppretter og utpeker folketingsmedlemmer til å delta i.

 • Folketingets presidium

  Folketingets presidium (presidium, latin: «de som sitter foran») er den øverste ledelsen av det danske Folketinget.

Mer om Folketinget fra Vox Publicas arkiv