Foretaksmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Foretaksmodell

  Fra SNL

 • Helsepartiet

  Helsepartiet er et norsk politisk parti stiftet i 2016 og registrert som politisk parti i januar 2017.Erik Hexeberg er partiets leder siden 2021.I stortingsvalget 2021 fikk Helsepartiet totalt cirka 6500 stemmer (0,2 prosent)..

 • organisasjonsform

  Organisasjonsform er et begrep som benyttes for å beskrive organiseringen av en næringvirksomhet. Valg av organisasjonsform er avgjørende for eierne og foretakets juridiske og økonomiske rettigheter, plikter, ansvarsområder og risiko. Selskapsform og foretaksform brukes ofte som synonymer til organisasjonsform. Det finnes forskjellige foretaksmodeller man kan tilpasse sin virksomhet, men noen av de vanligste organisasjonsformene benyttet er: Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA) Enkeltpersonforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samvirkeforetak (SA) .

  Fra wikipedia

 • Foretaksmodellen

  Foretaksmodellen er en skjermingsmetode innen norsk skatterett for beskatning av selvstendig næringsdrivende.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 1959) er en norsk politiker (Ap) som siden 1.

 • Personinntekt

  Personinntekt er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt for personlige skatteytere.