Foretaksmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Foretaksmodell

  Fra SNL

 • Helsepartiet

  Helsepartiet er et norsk politisk parti som ble stiftet i 2016 og registrert som politisk parti i januar 2017. Lise Askvik fra Skedsmo i Akershus er partiets leder. Helsepartiet stilte liste i de fleste fylker ved Stortingsvalget i 2017 og fikk ca. 10 300 stemmer (0,4 prosent). Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet liste i åtte fylker og fikk 8 613 stemmer (0,3 prosent).

 • organisasjonsform

  Organisasjonsform er et begrep som benyttes for å beskrive organiseringen av en næringvirksomhet. Valg av organisasjonsform er avgjørende for eierne og foretakets juridiske og økonomiske rettigheter, plikter, ansvarsområder og risiko. Selskapsform og foretaksform brukes ofte som synonymer til organisasjonsform. Det finnes forskjellige foretaksmodeller man kan tilpasse sin virksomhet, men noen av de vanligste organisasjonsformene benyttet er: Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA) Enkeltpersonforetak (ENK) Ansvarlig selskap (ANS og DA) Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Samvirkeforetak (SA) .

  Fra wikipedia

 • Foretaksmodellen

  Foretaksmodellen er en skjermingsmetode innen norsk skatterett for beskatning av selvstendig næringsdrivende.

 • Fritaksmetoden

  Fritaksmetoden er en metode i norsk skatterett for beskatning av aksjeinntekter (aksjeutbytte eller aksjegevinst) som tilfaller aksjonærer som er aksjeselskaper, foreninger eller stiftelser (eller selskap med lignende ansvarsform).

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 16.