Foretaksmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Foretaksmodell

  Fra SNL

 • Helsepartiet

  Helsepartiet er et norsk parti som ble stiftet i 2016 og registrert som politisk parti i januar 2017. Lise Askvik fra Skedsmo i Akershus er partiets leder. Helsepartiet stilte liste i de fleste fylker ved Stortingsvalget i 2017 og fikk ca. 10 300 stemmer (0,4 prosent).Ifølge prinsipprogrammet ønsker Helsepartiet at «ansvar og beslutninger skal tilbakeføres til politikerne.

 • Sosialistisk Ungdom

  Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon.SUs historie går tilbake til 1970 da SFs ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Folkepartis Ungdom – SFU, ble dannet etter bruddet mellom SF og SUF (m-l) 1969. Nåværende navn er fra 1975, da Sosialistisk Venstreparti ble etablert. Utgir ungdomsmagasinet «Kraftverk». Leder siden 2018 er Andreas Sjalg Unneland fra Fjell i Hordaland.Selv om SU støtter og arbeider nært sammen med SV, blant annet ved valgene, forfekter organisasjonen holdninger og standpunkter som ligger et godt stykke til venstre for moderpartiet.

  Fra wikipedia

 • Aksjonærmodellen

  Aksjonærmodellen er en norsk skatterettslig metode for beskatning av aksjeinntekter som tilfaller personlige aksjonærer (fysiske personer).

 • Foretaksmodellen

  Foretaksmodellen er en skjermingsmetode innen norsk skatterett for beskatning av selvstendig næringsdrivende.

 • Personinntekt

  Personinntekt er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt for personlige skatteytere.