Foretaksmodell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Foretaksmodell

  Fra SNL

 • Helsepartiet

  Helsepartiet er et norsk politisk parti som ble stiftet i 2016 og registrert som politisk parti i januar 2017. Lise Askvik fra Skedsmo i Akershus er partiets leder. Helsepartiet stilte liste i de fleste fylker ved Stortingsvalget i 2017 og fikk ca. 10 300 stemmer (0,4 prosent). Ved fylkestingsvalget i 2019 stilte partiet liste i åtte fylker og fikk 8 613 stemmer (0,3 prosent).

 • Sosialistisk Ungdom

  Sosialistisk Ungdom (SU) er Sosialistisk Venstrepartis ungdomsorganisasjon. SUs historie går tilbake til 1970 da SFs ungdomsorganisasjon, Sosialistisk Folkepartis Ungdom – SFU, ble dannet etter bruddet mellom SF og SUF (m-l) 1969. Nåværende navn er fra 1975, da Sosialistisk Venstreparti ble etablert. Utga ungdomsmagasinet «Kraftverk» frem til 2015.

  Fra wikipedia

 • Foretaksmodellen

  Foretaksmodellen er en skjermingsmetode innen norsk skatterett for beskatning av selvstendig næringsdrivende.

 • Jens Stoltenberg

  Jens Stoltenberg (født 16.

 • Personinntekt

  Personinntekt er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt for personlige skatteytere.