FORFATTER

Ingjald Pilskog
Ingjald Pilskog

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og formidler ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Underviser i naturfag ved lærerutdanningen.

https://www.hvl.no/person/?user=6032069


17 bidrag

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne. Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan […]

 
 
til toppen