FORFATTER

Ingjald Pilskog
Ingjald Pilskog

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og formidler ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Underviser i naturfag ved lærerutdanningen.

https://www.hvl.no/person/?user=6032069


17 bidrag

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvorvidt det er mulig å stoppe kli­maen­drin­gene og sam­tidig nå de andre bærekraft­må­lene. Vi skal utry­dde fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stoppe kli­maen­drin­gene. Et av målene er at vi skal ha ans­tendig arbeid og økonomisk vekst, et annet er fred og rettferdighet. […]

 
 
til toppen