Fria Tider

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Sture Ragnar Bolin

    Sture Ragnar Bolin var en svensk historiker. Han var professor i historie i Lund fra 1938. Hans doktoravhandling Fynden av romerska mynt i det fria Germanien (1926) har klarlagt handelsveier i tidlig middelalder. Et meget betydelig arbeid er også Om Nordens äldsta historieforskning (1931). Bolin skrev dessuten også om moderne historie. I Det ensidiga våldet (1944) gav han en vitenskapelig behandling av forhistorien til andre verdenskrig.

  • Økonomi og næringsliv i Guinea

    Guinea er et av Afrikas mest ressursrike land, men likevel et av kontinentets mindre sosialt og økonomisk utviklede stater. Størstedelen av landets inntekter kommer fra gruvesektoren, mens det store flertallet av befolkningen er sysselsatt i landbruket. Gruveindustrien ble etablert under fransk kolonistyre, og mineralutvinning har enda lengre historie i det som utgjør dagens Guinea, særlig utvinning av gull.