Fria Tider

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sture Ragnar Bolin

  Sture Ragnar Bolin var en svensk historiker. Han var professor i historie i Lund fra 1938.Hans doktoravhandling Fynden av romerska mynt i det fria Germanien (1926) har klarlagt handelsveier i tidlig middelalder. Et meget betydelig arbeid er også Om Nordens äldsta historieforskning (1931). Bolin skrev dessuten også om moderne historie. I Det ensidiga våldet (1944) gav han en vitenskapelig behandling av forhistorien til andre verdenskrig.

 • nasjonalsang

  Nasjonalsang er en patriotisk sang som er særlig avholdt og brukes ved offisielle høytideligheter. I enkelte land benyttes en melodi uten tekst. Nasjonalsanger har som formål å vekke og styrke nasjonalfølelsen. De skal virke samlende, gjøre befolkningen stolte av landet og styrke tilliten til landets myndigheter.En patriotisk sang kan få status som nasjonalsang enten den er bestilt til formålet av styresmaktene, er oppstått spontant hos «folket» eller er et bevisst kunstnerisk verk.

  Fra wikipedia

 • Arnstein Arneberg

  Arnstein Rynning Arneberg (født 6.

 • Liste over dagsaviser i Sverige

  Liste over svenske dagsaviser, det vil si over svenskspråklige aviser med deres respektive utgivelsesbyer.

 • Sverige

  Sverige, offisielt Kongeriket Sverige, er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.