Gjengjeldelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gjengjeldelse

  Fra SNL

 • varsling

  Varsling er at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler.Varslingen kan dreie seg om forhold som er i strid med lov, forskrift eller virksomhetens egne retningslinjer, eller som strider mot den alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

 • represalier

  Represalier er innen folkeretten handlinger som en stat foretar for å gjengjelde en virkelig eller påstått folkerettskrenkelse, og som etter sin art selv er folkerettsstridige, men som ansees rettferdiggjort ved krenkelsen.Noen eksempler på represalier er beslagleggelse av eiendom eller andre verdier som tilhører den staten hvis krenkelse skal gjengjeldes, eller som tilhører enkelte av dens borgere, for eksempel politiske ledere.Tidligere kunne represaliene også bestå i bruk av våpenmakt, men dette anses nå som begrenset av FN-paktens maktforbud.

  Fra wikipedia

 • Erling Braut Haaland

  Erling Braut Haaland (født Håland; 21.

 • Gerald Ford

  Gerald Rudolph Ford jr.

 • Kleopatra

  Kleopatra VII Filopator (gresk: Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ; født i slutten av 69 f.Kr.