Globalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Globalisering

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.Det hersker en viss enighet om at det siste århundrets globaliserte prosesser har større fart og skala enn tidligere.

 • frihandel

  Frihandel er et uttrykk brukt om handel som ikke er hindret av handelspolitiske virkemidler som normalt kontrolleres av stater, eller stater i fellesskap i internasjonale organisasjoner. Slike virkemidler kan for eksempel være toll og avgifter, forbud mot eksport eller import av spesielle varer og tjenester, kvoter eller krav om lisenser og andre hindringer som kan legges i veien for fri konkurranse og handel over landegrensene.

  Fra wikipedia

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.

 • Israel

  Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten.

 • Thomas Hylland Eriksen

  Geir Thomas Hylland Eriksen (født 1962) er en norsk sosialantropolog og forsker.