Globalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Globalisering

  Fra Virksomme Ord

 • USAs militære globalisering

  Jeg vil ikke begynne med å si at jeg er "for fred". Bush, Blair, Jagland og Bondevik ville sikkert si det samme.

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Heimleg rotfeste

  Vi møtest til landsstemne endå ein gong, i den soldis av sommar og grøde som gjerne høyrer våre stemner til. Og vi synest vel i grunnen at dette har vi fortent.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.Det hersker en viss enighet om at det siste århundrets globaliserte prosesser har større fart og skala enn tidligere.

 • Noreena Hertz

  Noreena Hertz er en britisk økonom og forfatter, som særlig har forsket på globalisering. Hun blir omtalt som en av verdens fremste eksperter på økonomisk globalisering og har de senere årene vært med på å sette agendaen for den politiske debatten verden rundt. Hun har skrevet flere bøker om globalisering og gjeldskrise. Hertz har doktorgrad i økonomi fra universitetet i Cambridge, og er forsker samme sted.

  Fra wikipedia

 • Antiglobaliseringsbevegelsen

  Anti-globaliseringsbevegelsen defineres ofte som en løs sammenslutning av mennesker og organisasjoner som mener at en annen økonomisk verdensordning er nødvendig og mulig, og finner en felles fiende i nyliberalismen.

 • Frankrike

  Frankrike (fransk: France), offisielt Republikken Frankrike (fransk: République française) er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.