Globalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Globalisering

  Fra Virksomme Ord

 • USAs militære globalisering

  Jeg vil ikke begynne med å si at jeg er "for fred". Bush, Blair, Jagland og Bondevik ville sikkert si det samme.

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Heimleg rotfeste

  Vi møtest til landsstemne endå ein gong, i den soldis av sommar og grøde som gjerne høyrer våre stemner til. Og vi synest vel i grunnen at dette har vi fortent.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.

 • Peter Sloterdijk

  Peter Sloterdijk er en tysk filosof og forfatter. Han er særlig kjent for sine filosofiske fortellinger om menneskets historie, der mennesket blir forstått som en art som har «mislyktes i å forbli dyr». Sloterdijks karriereløp har foregått i utkanten av universitetene, og han har oppnådd berømmelse som forfatter og offentlig intellektuell til tross for begrenset fagfilosofisk anerkjennelse.

  Fra wikipedia

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.

 • Millenniumsgenerasjonen

  Millenniumsgenerasjonen (etter engelsk millennials) er et begrep som brukes om generasjonen født fra starten av 1980-årene og midten av 1990-årene, dvs.

 • Pål Karlsen

  Pål Karlsen (tidligere kjent som Polykarp Karoli) (født mellom 1917 og 1919, død 18.