Globalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Globalisering

  Fra Virksomme Ord

 • USAs militære globalisering

  Jeg vil ikke begynne med å si at jeg er "for fred". Bush, Blair, Jagland og Bondevik ville sikkert si det samme.

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Heimleg rotfeste

  Vi møtest til landsstemne endå ein gong, i den soldis av sommar og grøde som gjerne høyrer våre stemner til. Og vi synest vel i grunnen at dette har vi fortent.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.Det hersker en viss enighet om at det siste århundrets globaliserte prosesser har større fart og skala enn tidligere.

 • frihandel

  Frihandel er et uttrykk brukt om handel som ikke er hindret av handelspolitiske virkemidler som normalt kontrolleres av stater, eller stater i fellesskap i internasjonale organisasjoner. Slike virkemidler kan for eksempel være toll og avgifter, forbud mot eksport eller import av spesielle varer og tjenester, kvoter eller krav om lisenser og andre hindringer som kan legges i veien for fri konkurranse og handel over landegrensene.

  Fra wikipedia

 • Antiglobaliseringsbevegelsen

  Anti-globaliseringsbevegelsen defineres ofte som en løs sammenslutning av mennesker og organisasjoner som mener at en annen økonomisk verdensordning er nødvendig og mulig, og finner en felles fiende i nyliberalismen.

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.

 • Globalisme

  Må ikke forveksles med globalisering.Globalisme er en betegnelse på politikk, næringsvirksomhet eller liknende som er innrettet mot globalisering.