Globalisering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Globalisering

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Frakk

 • Bilde: Moss by- og industrimuseum

  T-skjorte

 • Bilde: Moss by- og industrimuseum

  Hatt

 • Bilde: Moss by- og industrimuseum

  Bukse

  Fra Virksomme Ord

 • USAs militære globalisering

  Jeg vil ikke begynne med å si at jeg er "for fred". Bush, Blair, Jagland og Bondevik ville sikkert si det samme.

 • Europa i verden og Norden i Europa

  Utgangspunktet for vår vurdering av Nordens problemer må være en analyse av vårt forhold til verden omkring oss, både til Europa og til de andre verdensdelene. Alle de nordiske land er først og fremst knyttet til Europa med sterke bånd.

 • Heimleg rotfeste

  Vi møtest til landsstemne endå ein gong, i den soldis av sommar og grøde som gjerne høyrer våre stemner til. Og vi synest vel i grunnen at dette har vi fortent.

  Fra SNL

 • globalisering

  Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Det er vanlig å hevde at dette knytter sammen verden til ett sammenvevd system der alle er mer forbundet og avhengige av hverandre.

 • Noreena Hertz

  Noreena Hertz, britisk globaliseringskritiker, doktorgrad i økonomi fra universitetet i Cambridge, forsker samme sted. Blir omtalt som en av verdens fremste eksperter på økonomisk globalisering og har de senere årene vært med på å sette agendaen for den politiske debatten verden rundt. Hun har skrevet flere bøker om globalisering og gjeldskrise. Har utgitt The silent takeover (2001; norsk utgave Den tause revolusjonen - Global kapitalisme og demokratiets død 2004) om storkonsernenes makt over globaliseringen, IOU - the Story of the Debt (2004; norsk utgave Gjeldens historie 2005)..

  Fra wikipedia

 • Globalisering

  Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.

 • Glokalisering

  Glokalisering (fra engelsk, glocalisation) er et teleskopord sammensatt av globalisering og lokalisering.

 • Millenniumsgenerasjonen

  Millenniumsgenerasjonen (etter engelsk millennials) er et begrep som brukes om generasjonen født fra starten av 1980-årene og midten av 1990-årene, dvs.