FORFATTER

Elisabeth Eide

Førsteamanuensis II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Arbeider også på Culcom, UiO. Eide er nestleder i Norsk PEN.

http://home.hio.no/~elisabe/


3 bidrag

Hvem snakker om klima?

Kli­maen­drin­gene er glob­ale, jour­nal­is­tikken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­den­sor­den med nye ledere og “syn­dere” kan skimtes i deknin­gen, vis­er en studie av to klima-toppmøter.

 

Landet der ytringsfriheten svinner

Løs­la­telsen av Seyed Kam­bakhsh til tross, de som forsvar­er ytrings­fri­heten i Afghanistan arbei­der i mot­bakke. Hen­synet til poli­tiske allianser — og til diverse tolkninger av islam — veier tyn­gre enn lovens bokstav.

 
 
til toppen