FORFATTER

Elisabeth Eide

Førsteamanuensis II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Arbeider også på Culcom, UiO. Eide er nestleder i Norsk PEN.

http://home.hio.no/~elisabe/


3 bidrag

Hvem snakker om klima?

Klima­end­rin­ge­ne er glo­ba­le, jour­na­lis­tik­ken om dem fort­satt lokal — men en ny ver­dens­or­den med nye lede­re og «syn­de­re» kan skim­tes i dek­nin­gen, viser en stu­die av to kli­ma-topp­mø­ter.

 

Landet der ytringsfriheten svinner

Løs­la­tel­sen av Sey­ed Kam­bakhsh til tross, de som for­sva­rer ytrings­fri­he­ten i Afgha­ni­stan arbei­der i mot­bak­ke. Hen­sy­net til poli­tis­ke alli­an­ser — og til diver­se tolk­nin­ger av islam — vei­er tyng­re enn lovens bok­stav.

 
 
til toppen