Government data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Økonomi og næringsliv i Australia

  Målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP) har Australia verdens 13. største økonomi (2022). Landet er medlem av G20. Ingen land i Oseania har en høyere bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger enn Australia. Av asiatiske land er det bare Singapore og Qatar som har en høyere BNI per innbygger enn Australia (2021). Landets økonomiske aktivitet er i stor grad konsentrert til landets østkyst, der flesteparten av befolkningen bor.

 • Malta

  Malta er en republikk i Europa, i Middelhavet sør for Italia, og er en av verdens minste stater. Malta består av tre store øyer (Malta, Gozo og Comino) som er bebodde og flere små ubebodde øyer, med Cominotto, Filfla og St. Paul som de største. Malta, som er mindre enn Oslo fylke, har en strategisk beliggenhet og var i flere århundrer under fremmed herredømme.

  Fra wikipedia

 • Maskinlesbare data

  Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer.Det er to hovedtyper maskinlesbare data.

 • NLOD

  NLOD (Norsk lisens for offentlig data) er en standardisert norsk lisens for offentlige data utarbeidet av Fornyingsdepartementet.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Government data fra Vox Publicas arkiv