Government data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Government Communications Headquarters

  Government Communications Headquarters (norsk: Statens kommunikasjonshovedkvarter; forkortet GCHQ) er Storbritannias etat for signaletterretning.

 • Maskinlesbare data

  Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Government data fra Vox Publicas arkiv