Government data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • MOOC

  Massive Open Online Courses (MOOC) er undervisningstilbud som tilbys åpent på internett, for det meste innen høyere utdanning. Kursene er skalerbare med hensyn til antall studenter og kan ha mange tusen deltakere fra ulike land. Videoforelesninger og annet læringsmateriale er gratis og åpent tilgjengelig på nettet. Mange læresteder tar imidlertid betalt for å gi studiepoeng eller kursbevis.

 • GCHQ

  Government Communications Headquarters (GCHQ) er et etterretningsorgan i Storbritannia med ansvar for signaletterretning og informasjonssikkerhet. GCHQ skal beskytte Storbritannias nasjonale sikkerhet, og noen av dets hovedoppgaver omfatter kontraterrorisme, cybersikkerhet, bekjempelse av alvorlig kriminalitet og støtte til Storbritannias forsvar.

  Fra wikipedia

 • Maskinlesbare data

  Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer.Det er to hovedtyper maskinlesbare data.

 • NLOD

  NLOD (Norsk lisens for offentlig data) er en standardisert norsk lisens for offentlige data utarbeidet av Fornyingsdepartementet.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Government data fra Vox Publicas arkiv