Government data

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Taiwan

  Taiwan, som offisielt heter Republikken Kina, er et land og ei øy i Øst-Kina-havet i Øst-Asia. Øya er skilt fra fastlandet (Kina) i vest ved Taiwanstredet og Filippinene i sør ved Luzonstredet. I tillegg til Taiwan, som utgjør 99 prosent av republikkens areal, omfatter landet øygruppene Penghu Qundao (Pescadorene), Kinmen (Quemoy), Wuchiu, Dongsha, Matsu og Nansha.

 • reformer i helsetjenestene

  Reformer i helsetjenestene er omfattende endringer i helsetjenestenes organisasjon eller finansieringssystemer, som gjennomføres på relativt kort tid. Helsetjenestene i Norge deles gjerne inn to: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, også kalt primærhelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten omfatter blant annet fastlegene, skolehelsetjenesten, legevakter, helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapi), sykehjem og kommunale døgntilbud om øyeblikkelig hjelp (ØHD).

  Fra wikipedia

 • Maskinlesbare data

  Maskinlesbare data er data eller metadata i et format som er egnet for å leses og bearbeides av en datamaskin og dermed lett kan deles på tvers av IT-systemer.Det er to hovedtyper maskinlesbare data.

 • NLOD

  NLOD (Norsk lisens for offentlig data) er en standardisert norsk lisens for offentlige data utarbeidet av Fornyingsdepartementet.

 • Offentlige data

  Offentlige data er data som er organisert, forvaltet og arkivert i offentlig sektor.

Mer om Government data fra Vox Publicas arkiv