Gruppedynamikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gruppedynamikk

  Fra SNL

 • gruppedynamikk

  Gruppedynamikk er et sosialpsykologisk begrep knyttet til hvordan grupper fungerer. Konkret studeres hvordan medlemmene samhandler og kommuniserer med hverandre, hvordan konflikter oppstår og løses, virkningene av de forventninger gruppen stiller til den enkelte, press og forventning mot solidaritet og konformitet, og gruppens utvikling over tid.Flere studier av gruppedynamikk, av blant annet Charles Horton Cooley, Georg Simmel, Georg Caspars Homans og Robert Freed Bales, hører med blant «klassikerne» i sosiologien og sosialpsykologien..

 • Kurt Lewin

  Kurt Lewin var ein tysk-amerikansk psykolog. Frå 1926 var han professor ved universitetet i Berlin, og frå 1933 i USA. Lewin hadde bakgrunn i gestaltpsykologien, men kom etter kvart til å forme ut si eiga nærståande retning, den såkalla felt-teorien. Lewin leverte viktige bidrag til forståing av blant anna motivasjon og psykologien til kjenslelivet og personlegdommen.

  Fra wikipedia

 • Jungiansk typeindeks

  Jungiansk typeindeks (JTI) er en personlighetstest laget for å hjelpe en person å identifisere sine personlige preferanser.

 • Paul Moxnes

  Paul Anders Moxnes (født 3.

 • Podencoer

  Podencoer (spansk), podengoer (portugisisk) eller cirnecoer (italiensk) er en gruppe med primitive hurtig drivende hunder med stor jaktlyst.

Mer om Gruppedynamikk fra Vox Publicas arkiv