Haakon Nyhuus

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Haakon Nyhuus

    Fra SNL

  • Haakon Nyhuus

    Haakon Nyhuus, født i Trysil, norsk bibliotekar. Nyhuus reiste i 1890 til USA hvor han blant annet var ansatt ved Chicago Public Library. Han vendte hjem til Norge i 1897 og ble fra 1898 sjef for Deichmanske bibliotek, som han omdannet til et moderne folkebibliotek etter mønster fra England og Amerika. Hans innsats fikk stor betydning for bibliotekbevegelsen i de nordiske land.Nyhuus redigerte førsteutgaven av Aschehougs konversasjonsleksikon (Illustreret norsk konversationsleksikon, seks bind, 1906–13).

  • Aschehougs konversasjonsleksikon

    Aschehougs konversasjonsleksikon var et norsk allmennleksikon i flere bind. Leksikonet var det første norskspråklige leksikonet som fikk stort gjennomslag, og det ble profilert som et nasjonalleksikon.Første utgave hadde tittelen Illustreret norsk konversationsleksikon og ble utgitt i seks bind i perioden 1907–1913. Senere kom fire utgaver med tittelen Aschehoug konversasjonsleksikon med flere bind for hver utgave.