Nyhetsbrev uke 47

Obamas seierstale, valgprediksjon, presseetikk etter 22. juli - og Vox Publica nå i åpen beta.

Siste nytt fra Vox Pub­li­ca: Ter­je Angelshaug skriv­er om medi­enes presseetiske for­p­lik­telser etter erfarin­gene 22.juli. Trygve Svens­son analy­ser­er i Retorikkbloggen Oba­mas vel­lykkete seier­stale på valgvaken.

I Val­gbloggen argu­menter­er Svei­n­ung Arne­sen for gjen­nom­brud­det for val­gpredik­sjon etter de aktuelle erfarin­gene fra den amerikanske valgkampen.

Sist, men ikke minst kan vi nå pre­sen­tere Beta Pub­li­ca — en grunn­leggende fornyelse av Vox Pub­li­ca, foreløpig i testver­sjon eller såkalt “åpen beta”. Ta en titt på den nye siden og hjelp oss med test­ing og forbedring av neste gen­erasjon Vox Publica!

Beta Pub­li­ca:
Nye Vox Pub­li­ca nå i åpen beta: Hva synes du?
Hjelp oss å teste neste gen­erasjon Vox Publica!

Ny artikkel:
Presseetikk i ter­rorens tid
Medi­ene har en presseetisk for­p­lik­telse til å lage doku­mentar­er og repor­tas­jer i fremti­den som er mer dekkende for 22. juli-mas­sakren enn det vi hit­til har sett. Av Ter­je Angelshaug.

Retorikkbloggen:
En strate­gisk seier
Så har kon­fet­tien lagt seg på betong­gul­vet i McCormick Place i Chica­go. La det være sagt. Det var en glim­rende seier­stale. Nesten like bra som den siste kam­pan­je­tal­en i Iowa to dager tidligere. Av Trygve Svensson.

Val­gbloggen:
Mot nor­malt i presidentvalget
Resul­tatet ved årets amerikanske pres­i­dent­valg var helt som for­ven­tet. Der­for mark­erte val­get det defin­i­tive gjen­nom­brud­det for val­gpredik­sjon. Av Svei­n­ung Arnesen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen