Harm & Hegseth

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Claus Harms

    Claus Harms, tysk geistlig. Virket fra 1816 til sin død i Kiel. Han øvde stor innflytelse ved sin folkelige og kraftige forkynnelse og gjenopplivet den gamle lutherske kristendom i kamp mot rasjonalismen. Ved reformasjonsjubileet 1817 utsendte han en utgave av Luthers 95 teser ledsaget av 95 nye, formet som et skarpt angrep på tidens rasjonalisme.

  • Daniil Ivanovitsj Kharms

    Daniil Kharms var en russisk forfatter og fremstående representant for Leningrad-avantgarden.Han debuterte i midten av 1920-årene og var fra 1927 medlem av gruppen Oberiu (Sammenslutning for reell kunst). Hans dikt er preget av brudd på så vel formelle som innholdsmessige konvensjoner, syntaktisk og klanglig eksperimentering, groteske innfall, absurditeter og sjokkerende meningsløsheter.