Harold Lasswell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Harold Lasswell

  Fra SNL

 • Harold Lasswell

  Harold Lasswell var en ledende samfunnsforsker i USA på 1900-tallet. Lasswell var kritisk til gjennomsnittsmenneskets rasjonelle evner og demokratiets premisser. Han skrev doktorgradsavhandlingen Propaganda technique in the world war (1927). I 1930 ga han ut boken Psychopathology and Politics, med det kjente essayet «The Politics of Prevention» der han utviklet ideen om preventiv politikk.

 • Harold

  Harold er eit mannsnamn som er engelsk form av Harald. I England var ikkje namnet vanleg i seinmellomalderen, kanskje fordi det vart assosiert med kong Harald Hardråde som tapte i slaget ved Hastings i 1066. Namnet fekk ein renessanse i England på 1800-talet – saman med ei rekkje andre gamle engelske namn..

  Fra wikipedia

 • 13. februar

  13.

 • Harold Lasswell

  Harold Dwight Lasswell (født 13.

 • Lasswell-formularet

  Lasswell-formularet er en huskeregel for kommunikasjon som er en muntlig fremstilling av den enkleste prosessorienterte kommunikasjonsmodellen vi har: «Hvem sier hva gjennom hvilken kanal/medium til hvem med hvilken virkning (effekt)».