Helge Drange

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Helge Drange

  Fra SNL

 • Hønefoss

  Hønefoss er et tettsted i Ringerike kommune i Viken. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 9,2 km², og har 16 500 innbyggere (2022). Hønefoss er administrasjonssenter i Ringerike kommune, 60 km nordvest for Oslo. Hønefoss ligger nord for Tyrifjorden, der Ådalselva (Begna) danner Hønefossen og forener seg med Randselva til Storelva. Bebyggelsen ligger hovedsakelig på sandsletter og terrasser omkring elvene.

 • bindingsverk

  Bindingsverk er en fellesbetegnelse på ulike typer veggkonstruksjoner eller tredimensjonale konstruksjonssystemer. Alle har rammeverk med likeverdige vertikale bærere, stendere (stenderverk), som ikke trenger hjelpebærere for veggkledningen. Stenderne er sammenbundet med sviller, raftstokk, spikerslag, losholter og skråbånd, i ulike utførelser, og kan også være utfylt med skunker mellom svillene.

  Fra wikipedia

 • Helge Drange

  Helge Drange (født 8.

 • Meltzerprisen

  Meltzerprisen er en rekke forskningspriser som deles ut av Lauritz Meltzers høyskolefond og deles ut for fremragende forskning eller forskningsformidling ved Universitetet i Bergen.

 • Nansensenteret

  Nansensenteret, formelt: Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling, engelsk: Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), er et norsk forskningsinstitutt for miljø og fjernmåling.