Helge Drange

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Helge Drange

  Fra SNL

 • Hønefoss

  Hønefoss er et tettsted i Ringerike kommune i Buskerud. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 9,1 km², og har 16 800 innbyggere (2023). Hønefoss er administrasjonssenter i Ringerike kommune, 60 km nordvest for Oslo. Hønefoss ligger nord for Tyrifjorden, der Ådalselva (Begna) danner Hønefossen og forener seg med Randselva til Storelva. Bebyggelsen ligger hovedsakelig på sandsletter og terrasser omkring elvene.

 • bindingsverk

  Bindingsverk er en fellesbetegnelse på flere byggemåter for vegger eller tredimensjonale konstruksjonssystemer, opprinnelig i trehus. Alle består av rammeverk med likeverdige vertikale stendere eller stolper, som står på sviller og bærer remmer eller ramstykker. Remmer på begge langsider av bygningen bærer gulvbjelker for en øvre etasje eller sperrer (sperrebind) for takverket.

  Fra wikipedia

 • Helge Drange

  Helge Drange (født 8.

 • Meltzerprisen

  Meltzerprisen er en rekke forskningspriser som deles ut av Lauritz Meltzers høyskolefond og deles ut for fremragende forskning eller forskningsformidling ved Universitetet i Bergen.

 • Nansensenteret

  Nansensenteret, formelt: Stiftelsen Nansen senter for miljø og fjernmåling, engelsk: Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), er et norsk forskningsinstitutt for miljø og fjernmåling.