Helsepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også. Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.

 • Androulla Vassiliou

  Androulla Vassiliou er en kypriotisk jurist og politiker. Hun er gift med tidligere president Georghios Vassiliou. Hun gjorde karriere som jurist på Kypros, og satt i 1996–2006 i parlamentet for det liberale partiet. I 2001–2006 var hun nestleder i sammenslutningen av europeiske liberale partier (ELDRP). I 2008-2010 var hun Kypros' medlem av Europakommisjonen, med ansvar for helsepolitikk og forbrukersaker.

  Fra wikipedia

 • HVPU-reformen

  HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen er ansvarsreformen i norsk helsevern for psykisk utviklingshemmede fra 1991.

 • Tristan da Cunha

  Tristan da Cunha er en øygruppe i Sør-Atlanterhavet, og er også navnet på hovedøya.

 • Verdens helseorganisasjon

  Verdens helseorganisasjon (engelsk: World Health Organization, WHO) ble etablert 7.