Helsepolitikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

 • Androulla Vassiliou

  Androulla Vassiliou er en kypriotisk jurist og politiker. Hun er gift med tidligere president Georghios Vassiliou. Hun gjorde karriere som jurist på Kypros, og satt i 1996–2006 i parlamentet for det liberale partiet. I 2001–2006 var hun nestleder i sammenslutningen av europeiske liberale partier (ELDRP). I 2008-2010 var hun Kypros' medlem av Europakommisjonen, med ansvar for helsepolitikk og forbrukersaker.

  Fra wikipedia

 • Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet (forkortet HOD) er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge.

 • John-Arne Røttingen

  John-Arne Røttingen (født 27.

 • Sundheds- og Ældreministeriet

  Sundheds- og Ældreministeriet (tidligere Sundhedsministeriet (SUM) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) er et dansk ministerium.