Henrik Groth

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Henrik Groth

    Fra SNL

  • Henrik Groth

    Henrik Groth var en norsk forlagsdirektør.Groth var ansatt i Helge Erichsens forlag fra 1925 til 1928. I 1928 ble han ansatt i J. W. Cappelens Forlag hvor han ble forlagsdirektør i 1947. Dette var en stilling han hadde fram til 1973.Henrik Groth deltok mye i den offentlige kulturdebatten, blant annet som medarbeider i tidsskriftet Farmand fra 1973.

  • Fritt Ord

    Stiftelsen Fritt Ord er en stiftelse opprettet i 1974 med det formål å verne om og fremme ytringsfriheten og derved bidra til å styrke en demokratisk samfunnsutvikling i Norge og berike norsk kultur. Dette gjør den ved å støtte prosjekter og hedre personer for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål. Blant større prosjekter som har fått støtte i senere år, er oppbyggingen av Litteraturhuset i Oslo.