Henrik Groth

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Henrik Groth

    Fra SNL

  • Henrik Groth

    Henrik Groth var en norsk forlagsdirektør.Groth var ansatt i Helge Erichsens forlag fra 1925 til 1928. I 1928 ble han ansatt i J. W. Cappelens Forlag hvor han ble forlagsdirektør i 1947. Dette var en stilling han hadde fram til 1973.Henrik Groth deltok mye i den offentlige kulturdebatten, blant annet som medarbeider i tidsskriftet Farmand fra 1973.

  • Kulturbrevet

    Kulturbrevet er et skrift som ble utarbeidet under okkupasjonsårene og som i september 1945 ble oversendt den norske regjering under tittelen Vår kulturs fremtid. Et brev til den norske regjering. Skriftet var utarbeidet av en komité med representanter fra forskjellige sider av det borgerlig-liberale kulturlivet i hovedstaden – Johan Borgen, Alex Brinchmann, H.