Hiphop

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Hiphop

  Fra SNL

 • hiphop

  Hiphop er en musikkstil og en urban subkultur. Hiphop-kulturen består av fire elementer: rapping, DJ-ing, breakdance og graffiti. Den har sitt opphav i New York, særlig bydelen Bronx, på 1970-tallet. Her vokste kulturen frem på såkalte «block parties» – fester som ble holdt i offentlige parker, basketballbaner, gater eller oppholdsrom, hovedsakelig i bydelens afrikansk-amerikanske nabolag.

 • norsk hiphop

  Siden slutten av 1990-tallet har hiphop vært en ledende ungdomskultur med tidvis stor innvirkning på norsk musikk, mote, dans og språk. I starten av norsk hiphops historie var det især graffitimaling og breaking som var populært, men i årene som fulgte, var det en relativt hurtig og kraftig dreining mot selve rapmusikken som det viktigste og mest utbredte hiphop-elementet i Norge.

  Fra wikipedia

 • Hiphop

  Hiphop eller Hip-hop er en kulturell retning med opprinnelse i svarte og latino ungdomsmiljøer i the Bronx i New York på 1970-tallet, med fokus på utøvelse av kunstneriske uttrykk i det offentlige rom, ofte i en konkurransepreget og selvhevdende form.

 • Rapping

  Rapping, eller rap, er en betegnelse på en måte å bruke vokal på som inneholder tekster som rimer og framføres på en bestemt rytmisk måte.

 • Undergrunns hiphop

  Undergrunns hiphop er en hiphop undersjanger som gjorde seg først bemerket på slutten av 1990-tallet (Jírová, side 27).

Mer om Hiphop fra Vox Publicas arkiv