FORFATTER

Ida Vikøren Andersen
Ida Vikøren Andersen

Forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Ida.Vikøren.Andersen


10 bidrag

Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­gjer­rig und­ring da det kom til Nor­ge på begyn­nel­sen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­by­ens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­ti­ke­re og myn­dig­he­ter vil­le ha bort fra offent­lig­he­ten.

 
 
til toppen