Historier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Viser gåter Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

  Fra SNL

 • Historia Norwegie

  Historia Norwegie (Norvegiae), latinsk beskrivelse av Norge og historiografisk verk om de norske konger av en ukjent forfatter. Verket er ett av de fire større latinske verker fra norsk middelalder av historisk og/eller hagiografisk karakter som alle ble til i perioden ca. 1150–1200. Verket er bemerkelsesverdig som en svært tidlig skildring av norsk historie og kan være det tidligste norske historieverk på latin.

 • det jødiske folkets tidlige historie

  Ifølge jødisk tradisjon kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. Jøder regner Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn som det jødiske folkets forfedre og formødre. Denne tradisjonen er basert på fortellingene i Mosebøkene i Den hebraiske bibelen. Abraham regnes som den første monoteist, den første som forkastet alle de gamle gudene for å tjene bare én gud, JHVH (1.

  Fra wikipedia

 • Historie

  Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

 • Jorden

  Jorden eller jorda, (latin: Tellus eller Terra, symbol:), menneskenes planet, er den tredje planeten i vårt solsystem regnet fra solen.

 • Skandinavias historie

  Skandinavias historie er historien om de skandinaviske monarkiene Danmark, Norge og Sverige.