Historier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Viser gåter Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

  Fra SNL

 • Historia Norwegie

  Historia Norwegie (Norvegiae), latinsk beskrivelse av Norge og historiografisk verk om de norske konger av en ukjent forfatter. Verket er ett av de fire større latinske verker fra norsk middelalder av historisk og/eller hagiografisk karakter som alle ble til i perioden ca. 1150–1200.Verket er bemerkelsesverdig som en svært tidlig skildring av norsk historie og kan være det tidligste norske historieverk på latin.

 • det jødiske folkets tidlige historie

  Ifølge jødisk tradisjon kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. Jøder regner Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn som det jødiske folkets forfedre og formødre. Denne tradisjonen er basert på fortellingene i Mosebøkene i Den hebraiske bibelen.Abraham regnes som den første monoteist, den første som forkastet alle de gamle gudene for å tjene bare én gud, JHVH (1.

  Fra wikipedia

 • Amerikas historie

  Amerikas historie refererer til de to amerikanske kontinentenes historie, Nord- og Sør-Amerika, inkludert Karibia.

 • Historia Brittonum

  Historia Brittonum, eller Britonenes historie, er et historieverk som ble skrevet en gang etter år 833, og det eksisterer i flere revisjoner med varierende forskjeller.

 • Liste over historiene i Tusen og en natt

  Denne oversikten er basert på Waldemar Brøggers oversettelse av en komplett arabisk utgivelse av Tusen og en natt fra Kalkutta i 1839.