Historier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Historia Norwegie

  Historia Norwegie (Norvegiae) er en latinsk beskrivelse av Norge og historiografisk verk om de norske kongene av en ukjent forfatter. Verket er ett av de fire større latinske verker fra norsk middelalder av historisk eller hagiografisk karakter som alle ble til i perioden rundt 1150–1200. Verket er bemerkelsesverdig som en svært tidlig skildring av norsk historie og kan være det tidligste norske historieverk på latin.

 • jødenes tidlige historie

  Ifølge jødisk tradisjon kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. Jøder regner Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn som det jødiske folkets forfedre og formødre. Denne tradisjonen er basert på fortellingene i Mosebøkene i Det gamle testamentet og Tanakh. Abraham regnes som den første monoteist, den første som forkastet alle de gamle gudene for å tjene bare én gud, JHVH (1.

  Fra wikipedia

 • Harry Potter

  Denne artikkelen handler om bokserien Harry Potter.

 • Historie

  Historie er studiet av fortiden, hovedsakelig den menneskelige historien som er basert på skriftlige kilder, men tiden fra før skriftlige kilder eksisterer som kalles for forhistorie omfattes også av historiefaget med de begrensninger det omfatter.

 • Sverige

  Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.