Historier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Viser gåter Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Samlede Eventyr og Historier

  Fra SNL

 • Historia Norwegie

  Historia Norwegie (Norvegiae), latinsk beskrivelse av Norge og historiografisk verk om de norske konger av en ukjent forfatter. Verket er ett av de fire større latinske verker fra norsk middelalder av historisk og/eller hagiografisk karakter som alle ble til i perioden ca. 1150–1200.Verket er bemerkelsesverdig som en svært tidlig skildring av norsk historie og kan være det tidligste norske historieverk på latin.

 • det jødiske folkets tidlige historie

  Ifølge jødisk tradisjon kan det jødiske folkets historie følges tilbake til patriarken Abraham. Jøder regner Abraham, hans kone Sara, deres barn og barnebarn som det jødiske folkets forfedre og formødre. Denne tradisjonen er basert på fortellingene i Mosebøkene i Den hebraiske bibelen.Abraham regnes som den første monoteist, den første som forkastet alle de gamle gudene for å tjene bare én gud, JHVH (1.

  Fra wikipedia

 • Kongen av Norge

  For artikler om Norges regenter, se Liste over Norges monarker«Kongen av Norge» er en Fantomet-historie skrevet av norske Nils Nordberg og tegnet av svenske Hans Lindahl.

 • Naurus historie

  Nauru er en øystat i Stillehavet med en omfattende historie.

 • Samtidshistorie

  Samtidshistorie (fransk histoire contemporaine, tysk Zeitgeschichte, engelsk contemporary history) er et perspektiv innen moderne historie som beskjeftiger seg med den aller nyeste historien.