Holbergprisen

Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk Forfatterforening Holbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Holbergprisen

  Fra SNL

 • Holbergprisen

  Holbergprisen er en internasjonal forskningspris som årlig deles ut for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen ble opprettet i 2003 av Stortinget gjennom Ludvig Holbergs minnefond. Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og stimulere unge til å bli interessert i fagområdene.

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas er en tysk filosof og sosiolog. Han har gjennom flere tiår vært en av verdens mest innflytelsesrike intellektuelle, med et omfattende forfatterskap med relevans for en rekke fag og debatter innen humaniora, samfunnsfag og politikk. I Europa har særlig hans tanker om hva det vil si å være tysk, i lys av erfaringene med nazismen og Holocaust, hatt stor betydning.

  Fra wikipedia

 • Holbergprisen

  Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk Forfatterforening Holbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi.

 • Holbergprisen i skolen

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.

 • Nils Klim-prisen

  Nils Klim-prisen er en forskningspris som tildeles yngre, nordiske forskere under 35 år innen humaniora, samfunnsvitenskaper, juss og teologi.

Mer om Holbergprisen fra Vox Publicas arkiv