Holbergprisen

Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk ForfatterforeningHolbergprisen, formelt Holbergs internasjonale minnepris, utdeles som en anerkjennelse for særlig viktig og betydningsfull vitenskapelig forskning innen humaniora, samfunnsvitenskaper, jus eller teologi. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Holbergprisen

  Fra SNL

 • Holbergprisen

  Holbergprisen, norsk, internasjonal pris for fremragende forskning innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, teologi og jus. Prisen ble opprettet i 2003 av Stortinget gjennom Ludvig Holbergs minnefond.Formålet med prisen er å heve fagenes status i samfunnet og stimulere unge til å bli interessert i fagområdene. Forvalter av Holbergs minnefond er Universitetet i Bergen, som har oppnevnt et styre for fondet.

 • Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas er en tysk filosof og sosiolog. Han har gjennom flere tiår vært en av verdens mest innflytelsesrike intellektuelle, med et omfattende forfatterskap med relevans for en rekke fag og debatter innen humaniora, samfunnsfag og politikk.I Europa har særlig hans tanker om hva det vil si å være tysk, i lys av erfaringene med nazismen og Holocaust, hatt stor betydning.Habermas ble tildelt Sonningprisen 1987 og Holbergprisen 2005..

  Fra wikipedia

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Hordaland; og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Bruno Latour

  Bruno Latour (født 22.

 • Holbergprisen

  Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk ForfatterforeningHolbergprisen, formelt Holbergs internasjonale minnepris, utdeles som en anerkjennelse for særlig viktig og betydningsfull vitenskapelig forskning innen humaniora, samfunnsvitenskaper, jus eller teologi.

Mer om Holbergprisen fra Vox Publicas arkiv