Humanisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Humanisme

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Tenk selv! Red. Vemund Blomkvist. Humanist..

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Uten tittel

 • Bilde: Stiftelsen Nordmøre Museum

  Rådhuset på Kirkelandet i Kristiansund

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Yes/No

  Fra Virksomme Ord

 • Menneskene må også erobres innenfra

  Kjære medmennesker. Må jeg først få komme med en liten bemerkning som ikke står i mitt manuskript, men som.

 • Intelligente transportsystemer

  I fjor vår bodde jeg fire måneder i Italia. Jeg bodde i en liten landsby 6-7 mil fra Roma.

 • Nyttårstale

  Et årsskifte kan være en anledning til å se dagene som kommer med nye øyne. Alt for ofte går vi oss fast i gamle spor, og så glemmer vi å se etter mulighetene som tross alt er der.

  Fra SNL

 • humanisme

  Humanisme er i  generell og vid betydning: livssyn eller filosofi som gjør mennesket, dets velferd og dets verdier, til det sentrale. –Åndshistorisk sett er humanisme navnet på flere nær beslektede kulturbevegelser: .

 • humanetikk

  Humanetikk er en betegnelse for et verdslig livssyn som omfatter en humanistisk, rasjonalistisk og etisk holdning. Det humanistiske aspektet uttrykker et antroposentrisk menneskesyn som vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og til å stå til ansvar for sine valg. Humanismen avviser å redusere mennesket til middel for andres formål, og står således i motsetning til totalitære ideer.

  Fra wikipedia

 • Buddhistisk humanisme

  Buddhistisk humanisme er den humanistiske/buddhistiske retningen som vektlegger buddhistisk filosofi og tro i forening med allmenne humanistiske ideer.

 • Humanisme

  Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.

 • Humanistisk jødedom

  Humanistisk jødedom, er den formen for livssyn hvor man har et humanistisk syn på livet, men likevel troen på Gud og/eller de jødiske idealene.

Mer om Humanisme fra Vox Publicas arkiv