ideologisk skifte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om ideologisk skifte

  Fra SNL

 • musikkundervisningens historie

  Musikkundervisningens historie strekker seg helt tilbake til antikken. Opplæring i musikk har vært utsatt for skiftende ideologiske, religiøse, økonomiske og kulturelle strømninger. Dette kommer tydelig fram i begrunnelsene som er gitt musikkundervisningen opp gjennom historien.

 • Skole og utdanning i Nicaragua

  Utdanningssystemet i Nicaragua følger et 6-3-2 løp bestående av seks år barneskole (Educación Primaria), tre år ungdomsskole og to år videregående opplæring (sammen Educación Secundaria). Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Utdanning er gratis og obligatorisk i både Primaria og Secundaria. I 2015 var analfabetismen blant den voksne befolkningen beregnet til rundt 17 prosent.

  Fra wikipedia

 • Anarkisme

  Anarkisme er en politisk filosofi som mener staten er uønsket, unødvendig eller skadelig, og som går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer.

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.

 • Rød Ungdom

  Rød Ungdom (RU) er ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.Organisasjonen har tidligere gått under navnene Sosialistisk Ungdomsforbund og Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), men fikk sitt nåværende navn da Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble dannet i 1973.