ideologisk skifte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om ideologisk skifte

  Fra SNL

 • musikkundervisningens historie

  Musikkundervisningens historie strekker seg helt tilbake til antikken. Opplæring i musikk har vært utsatt for skiftende ideologiske, religiøse, økonomiske og kulturelle strømninger. Dette kommer tydelig fram i begrunnelsene som er gitt musikkundervisningen opp gjennom historien.

 • Skole og utdanning i Nicaragua

  Utdanningssystemet i Nicaragua følger et 6-3-2 løp bestående av seks år barneskole (Educación Primaria), tre år ungdomsskole og to år videregående opplæring (sammen Educación Secundaria). Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Utdanning er gratis og obligatorisk i både Primaria og Secundaria. I 2015 var analfabetismen blant den voksne befolkningen beregnet til rundt 17 prosent.

  Fra wikipedia

 • Andre verdenskrig

  Andre verdenskrig anses som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939–1945.

 • Nasjonalsosialisme

  Nasjonalsosialisme (nazisme) er en politisk ideologi eller verdensanskuelse.

 • Sovjetunionen

  Sovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, var en sosialistisk føderasjon i Øst-Europa og Asia som eksisterte fra 1922 til 1991.