Influencer

Influenser eller influencer, i flertall influensere, influencere eller influencers, er et låneord fra engelsk der personbetegnelsen influencer betyr «påvirker». wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Influencer

  Fra SNL

 • Germaine de Staël

  Anne-Louise-Germaine von Holstein var en fransk forfatter og salongvertinne. Hun var en forkjemper for den liberale republikken og for kvinners rettigheter, og en åpen motstander av Napoleon Bonaparte. Hun regnes som en pioner for romantikken i Frankrike. Hennes skriftlige produksjon var allsidig: hun skrev både noveller, drama, litterær kritikk og politiske essays, der hun gir et klart overblikk over tidens ideer og strømninger.

 • James Joyce

  James Joyce, irsk forfatter og en sentral skikkelse i 1900-tallets litteratur. Hans eksperimenter med romanformen (indre monolog) fikk stor betydning for romanens utvikling. Tydeligst gjorde dette seg gjeldende med romanen Ulysses, som handler om ett døgn i Leopold Blooms liv i Dublin i 1904. Den var lenge forbudt i Storbritannia og USA. Enda vanskeligere tilgjengelig er hans siste store verk, Finnegans Wake.Joyce vokste opp i Dublin i et katolsk og nasjonalistisk miljø, men kom etter en religiøs krise i oppvekstårene i en voldsom opposisjon til kirken og etter hvert også til den form for irsk romantisk kraftpatriotisme som han opplevde omkring århundreskiftet.

  Fra wikipedia

 • Herman Flesvig

  Herman Flesvig (født 13.

 • Influenser

  Influenser eller influencer, i flertall influensere, influencere eller influencers, er et låneord fra engelsk der personbetegnelsen influencer betyr «påvirker».

 • Vegard Harm

  Vegard Harm Antonsen (født 17.