Informasjonskompetanse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • informasjonskompetanse

  Informasjonskompetanse er ferdigheter som gjør en person i stand til å identifisere når det er nødvendig å skaffe mer informasjon og til å fremskaffe og bruke denne informasjonen på en effektiv og etisk måte. Informasjonskompetanse er et sentralt begrep innenfor bibliotek- og arkivfag, og opplæring i informasjonskompetanse er en oppgave for bibliotekene..

 • bibliotek

  Bibliotek er et sted der man kan komme for å låne bøker og annet materiale. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

  Fra wikipedia

 • Dihydrogenmonoksid

  Dihydrogenmonoksid (DHMO) er et obskurt navn på vann brukt i en vanlig bløff som illustrerer hvordan uvitenhet om naturvitenskap og ensidig analyse kan føre til malplassert frykt blant uvitende.

 • Informasjonskompetanse

  Informasjonskompetanse (engelsk Information literacy) er et uttrykk for evnen til å innhente og bearbeide informasjon og kunnskap.

 • Kildekritikk

  Kildekritikk er kritisk granskning av kilder og bedømming av troverdigheten i påstander i informasjon.

Mer om Informasjonskompetanse fra Vox Publicas arkiv