Instrumentalisme

I vitenskapsfilosofi innebærer instrumentalisme at man mener at det viktigste ikke er om en teori bygger på realistiske (sanne) eller urealistiske (falske) premisser. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Instrumentalisme

  Fra SNL

 • instrumentalisme

  Instrumentalisme er en filosofisk term som brukes i to beslektede betydninger: I den vanligste bruken står termen for et syn på vitenskapelige teorier som gjerne kalles ikke-realistisk: Teorier er utregningsregler eller instrumenter som muliggjør at man kan bevege seg fra et gitt sett av observasjoner til et annet, forutsagt (predikert) sett av observasjoner.

 • John Dewey

  John Dewey var en amerikansk filosof, pedagog og psykolog. Han har hatt stor betydning for amerikansk skolevesen og oppdragelsesidealer, og har i tillegg påvirket den pedagogiske utviklingen både i Tyskland, Sovjetunionen, Tyrkia, Kina og Japan.Dewey hadde en sterk tro på oppdragelsens muligheter og betydning, ikke bare som et middel til å gi kunnskaper, men også som karakterdannende virksomhet med sosial tilpasning for øye.Slagordet «learning by doing» har mange steder blitt stående som en karakteristisk betegnelse på Deweys vekt på elevaktivitet i all praktisk pedagogikk.

  Fra wikipedia

 • Instrumentalisme

  I vitenskapsfilosofi innebærer instrumentalisme at man mener at det viktigste ikke er om en teori bygger på realistiske (sanne) eller urealistiske (falske) premisser.

 • Stieg Mellin-Olsen

  Stieg Theodor Mellin-Olsen (født 1939, død 1995) var en norsk professor ved Universitetet i Bergen.

 • Vitenskaps- og teknologistudier

  Vitenskap- og teknologisstudier er et tverrfaglig felt som studerer hvordan sosiale, kulturelle og politiske verdier påvirker vitenskapelig forskning og teknisk innovasjon, og hvordan disse i sin tur påvirker samfunnet, politikk og kultur.STS fokuserer på forklaringen og analysen av vitenskap og teknologi som en kompleks samfunnsmessig konstruksjon hvor samfunnet påvirker kunnskaps-, politiske og etiske spørsmål.