Instrumentalisme

I vitenskapsfilosofi innebærer instrumentalisme at man mener at det viktigste ikke er om en teori bygger på realistiske (sanne) eller urealistiske (falske) premisser. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Instrumentalisme

  Fra SNL

 • instrumentalisme

  Instrumentalisme er en filosofisk term som brukes i to beslektede betydninger:I den vanligste bruken står termen for et syn på vitenskapelige teorier som gjerne kalles ikke-realistisk: Teorier er utregningsregler eller instrumenter som muliggjør at man kan bevege seg fra et gitt sett av observasjoner til et annet, forutsagt (predikert) sett av observasjoner.

 • Johannes Sandven

  Johannes Sandven var en norsk pedagog som gjorde en vesentlig innsats i grunnleggelse av pedagogikk som vitenskapelig disiplin i Norge.

  Fra wikipedia

 • Instrumentalisme

  I vitenskapsfilosofi innebærer instrumentalisme at man mener at det viktigste ikke er om en teori bygger på realistiske (sanne) eller urealistiske (falske) premisser.

 • Kognitive læringsteorier

  Kognitive læringsteorier er opptatt av de tankeprosessene som skjer inne i hodet på den lærende.

 • Vitenskaps- og teknologistudier

  Vitenskap- og teknologisstudier er et tverrfaglig felt som studerer hvordan sosiale, kulturelle og politiske verdier påvirker vitenskapelig forskning og teknisk innovasjon, og hvordan disse i sin tur påvirker samfunnet, politikk og kultur.