FORFATTER

Anja Salzmann
Anja Salzmann

Stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Anja.Salzmann


9 bidrag

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin sis­te bok «The Age of Surveil­lance Capi­ta­lism. The Fight for a Human Futu­re at the New Fron­ti­er of Power» tol­ker Har­vard-pro­fes­so­ren Shos­ha­na Zubo­ff den hem­me­li­ge arki­tek­tu­ren bak et nytt øko­no­misk para­dig­me som utvik­let seg etter det sto­re digi­ta­le skif­tet. Nå adva­rer hun om arki­tek­tu­rens svært anti-demo­kra­tis­ke ind­re logikk.

 

Nyhetsbrev uke 15

Om Høy­este­retts hoved­opp­ga­ver, biblio­tek­pio­ne­ren Haa­kon Nyhu­us, tek­no­lo­gisk deter­mi­nis­me blant ung­dom, ego­sent­ris­ke for­fat­te­re. Og Anders Lan­ge.

 
 
til toppen