FORFATTER

Anja Salzmann
Anja Salzmann

Stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Anja.Salzmann


9 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på Anja Salzmann

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin siste bok «The Age of Sur­veil­lance Cap­i­tal­ism. The Fight for a Human Future at the New Fron­tier of Pow­er» tolk­er Har­vard-pro­fes­soren Shoshana Zuboff den hem­melige arkitek­turen bak et nytt økonomisk par­a­digme som utviklet seg etter det store dig­i­tale skiftet. Nå advar­er hun om arkitek­turens svært anti-demokratiske indre logikk.

 
 
til toppen