James Buchanan

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om James Buchanan

    Fra SNL

  • James Buchanan

    James Buchanan var en amerikansk politiker og USAs 15. president i 1857–61.Buchanan var medlem av Representantenes hus i 1821–31 og av Senatet i 1834–45. Som sendemann i St. Petersburg sluttet han i 1832 den første handelstraktat mellom Russland og USA. Han var utenriksminister under president James Knox Polk i 1845–49 og førte de viktige forhandlinger med England som resulterte i overenskomsten om Oregon.I 1856 ble Buchanan valgt til president som demokratenes kandidat.

  • James Buchanan Duke

    James Buchanan Duke, amerikansk tobakksfabrikant, ledet sammen med broren Benjamin Newton Duke (1855–1929) et tobakksfirma som innførte maskinell sigarettfremstilling, pakking av sigaretter i esker o.a., og ble USAs ledende i bransjen. En heftig strid med konkurrentene resulterte 1890 i opprettelsen av en tobakkstrust, American Tobacco Company, som James Duke ble leder for.