James Buchanan

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om James Buchanan

    Fra SNL

  • James Buchanan Duke

    James Buchanan Duke var en amerikansk tobakksfabrikant. Duke ledet sammen med broren Benjamin Newton Duke (1855–1929) et tobakksfirma som blant annet innførte maskinell sigarettfremstilling og pakking av sigaretter i esker, og ble USAs ledende i bransjen. En heftig strid med konkurrentene resulterte i 1890 i opprettelsen av en tobakkstrust, American Tobacco Company, som James Duke ble leder for.

  • James Buchanan

    James Buchanan var en amerikansk politiker for Det demokratiske partiet, og USAs 15. president fra 1857 til 1861. .