James Buchanan

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om James Buchanan

    Fra SNL

  • James Buchanan

    James Buchanan var en amerikansk politiker for Det demokratiske partiet, og USAs 15. president fra 1857 til 1861..

  • James Buchanan Duke

    James Buchanan Duke, amerikansk tobakksfabrikant, ledet sammen med broren Benjamin Newton Duke (1855–1929) et tobakksfirma som innførte maskinell sigarettfremstilling, pakking av sigaretter i esker o.a., og ble USAs ledende i bransjen. En heftig strid med konkurrentene resulterte 1890 i opprettelsen av en tobakkstrust, American Tobacco Company, som James Duke ble leder for.