Datalagringsdirektivet og personvern – dokumentasjon av seminar

Her kan du høre foredrag og laste ned presentasjoner fra seminar om EUs datalagringsdirektiv.

EUs data­lag­rings­di­rek­tiv og per­son­vern var tema for et semi­nar avholdt ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen 14. mai. Arran­gør var Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. På den­ne siden har vi sam­let lyd­opp­tak fra de fles­te fore­dra­ge­ne samt lys­bil­der. Du kan vel­ge mel­lom å lyt­te til opp­ta­ke­ne direk­te på siden eller las­te dem ned til egen maskin.

Foredragsholderne Lee Bygrave, Joris van Hoboken, Dag Johansen og Sandra Braman (foto: D. Strietzel).

Fore­drags­hol­der­ne Lee Bygra­ve, Joris van Hobo­ken, Dag Johan­sen og Sand­ra Bra­man (foto: D. Strie­tzel).

Inn­led­ning: Pro­fes­sor Dag Elge­sem, Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, UiB og ansvar­lig redak­tør, Vox Pub­li­ca
[audio:https://voxpublica.no/audio/01_elgesem.mp3] varig­het: 7 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 6,2 MB)

Første­ama­nu­en­sis Lee Bygra­ve, Insti­tutt for pri­vat­rett, Uni­ver­si­te­tet i Oslo
[audio:https://voxpublica.no/audio/02_bygrave.mp3] varig­het: 32 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 29,8 MB) | Last ned pre­sen­ta­sjon (pdf, 0,2 MB)

Sti­pen­diat Joris van Hobo­ken, Insti­tute for Infor­ma­tion Law, Uni­ver­si­te­tet i Amster­dam
[audio:https://voxpublica.no/audio/03_hoboken.mp3] varig­het: 35 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 32,6 MB) | Last ned pre­sen­ta­sjon (pdf, 0,2 MB)

Pro­fes­sor Dag Johan­sen, Insti­tutt for infor­ma­tikk, Uni­ver­si­te­tet i Tromsø
[audio:https://voxpublica.no/audio/04_johansen.mp3] varig­het: 30 min
Last ned lyd­opp­tak (mp3, 27,7 MB) | Last ned pre­sen­ta­sjon (pdf, 0,5 MB)

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen