Datalagringsdirektivet og personvern – dokumentasjon av seminar

Her kan du høre foredrag og laste ned presentasjoner fra seminar om EUs datalagringsdirektiv.

EUs data­la­grings­di­rek­tiv og per­son­vern var tema for et sem­i­nar avholdt ved Uni­ver­sitetet i Bergen 14. mai. Arrangør var Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. På denne siden har vi sam­let lydopp­tak fra de fleste fore­dra­gene samt lys­bilder. Du kan velge mel­lom å lytte til opp­tak­ene direk­te på siden eller laste dem ned til egen maskin.

Foredragsholderne Lee Bygrave, Joris van Hoboken, Dag Johansen og Sandra Braman (foto: D. Strietzel).

Fore­dragsh­old­erne Lee Bygrave, Joris van Hobo­ken, Dag Johansen og San­dra Bra­man (foto: D. Strietzel).

Innled­ning: Pro­fes­sor Dag Elge­sem, Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, UiB og ans­varlig redak­tør, Vox Publica
[audio:https://voxpublica.no/audio/01_elgesem.mp3] varighet: 7 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 6,2 MB)

Førstea­manu­en­sis Lee Bygrave, Insti­tutt for pri­va­trett, Uni­ver­sitetet i Oslo
[audio:https://voxpublica.no/audio/02_bygrave.mp3] varighet: 32 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 29,8 MB) | Last ned pre­sen­tasjon (pdf, 0,2 MB)

Stipen­di­at Joris van Hobo­ken, Insti­tute for Infor­ma­tion Law, Uni­ver­sitetet i Amsterdam
[audio:https://voxpublica.no/audio/03_hoboken.mp3] varighet: 35 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 32,6 MB) | Last ned pre­sen­tasjon (pdf, 0,2 MB)

Pro­fes­sor Dag Johansen, Insti­tutt for infor­matikk, Uni­ver­sitetet i Tromsø
[audio:https://voxpublica.no/audio/04_johansen.mp3] varighet: 30 min
Last ned lydopp­tak (mp3, 27,7 MB) | Last ned pre­sen­tasjon (pdf, 0,5 MB)

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen