Jan Vermeer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Jan Vermeer

  Fra SNL

 • Jan Vermeer van Delft

  Jan Vermeer van Delft, nederlandsk maler; sannsynligvis elev av Carel Fabritius. Han var skattet av sin samtid i Delft, der han virket, men ble senere glemt. I 1866 ble han trukket frem i lyset av den franske kunstkritiker W. Bürger-Thoré.Det kjennes ikke mange bilder av Vermeer (i alt ca. 30–40 landskaper og interiører), men de viser ham som en av kunstens ypperste kolorister.

 • genremaleri

  Genremaleri, gren av malerkunsten som viser det daglige liv i sin typiske alminnelighet, ofte med et bestemt lands eller en tidsalders karakter. Det danner altså en motsetning til historie- og portrettmaleriet, som fremstiller bestemte historiske begivenheter og individer. Noen bestemt grense lar seg likevel ikke trekke mellom historiemaleri og genremaleri..

  Fra wikipedia

 • Jan Vermeer III

  Jan Vermeer III van Haarlem født i Haarlem, Nederlandene 24.

 • Johannes Vermeer

  Johannes Vermeer eller Jan Vermeer (nederlandsk uttale: [joˈɦɑnəs jɑn vərˈmɪːr]), i sin samtid også kalt Joannis ver Meer og Joannis van der Meer, (døpt 31.

 • Vermeer

  Vermeer kan bety enten: Johannes Vermeer (van Delft) eller medlemmer av slekten Vermeer van Haarlem, som også hadde medlemmer som var kunstnere.