Jeremy Bentham

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Jeremy Bentham

  Jeremy Bentham var en britisk sosialfilosof og jurist. Han regnes som grunnleggeren av utilitarismen, som setter maksimering av lykke som den avgjørende målestokken for riktig handling. Bentham mente også at dette må være målestokken for utforming av politiske og juridiske institusjoner og konsentrerte sitt arbeid om å finne praktiske metoder til å realisere denne målsettingen..

 • Benthams panoptikon

  Benthams panoptikon var et forslag til fengselsbygning fremsatt i 1799 av den britiske filosofen Jeremy Bentham. Fengselet skulle være en sirkelrund bygning med glasstak, med en ring av celler i alle etasjer, bare med en gitterdør mot midten, slik at det teoretisk skulle være mulig å bevokte alle fangene samtidig fra et tårn i midten av sirkelen. Millbank fengsel i London for 1200 fanger ble bygd etter en noe modifisert plan og stod ferdig i 1821.

  Fra wikipedia

 • Hedonisme

  Med hedonisme (fra gresk ἡδονή = hedone, som betyr velbehag, lyst), siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og «det gode liv».

 • Jeremy Bentham

  Jeremy Bentham (født 15.

 • Utilitarisme

  Utilitarismen er en moralfilosofi som argumenterer at handlinger må bedømmes ut fra deres konsekvenser (konsekvensetikk).