Jeremy Bentham

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Jeremy Bentham

    Jeremy Bentham var en britisk sosialfilosof og jurist. Han regnes som grunnleggeren av utilitarismen, som setter maksimering av lykke som den avgjørende målestokken for riktig handling. Bentham mente også at dette må være målestokken for utforming av politiske og juridiske institusjoner og konsentrerte sitt arbeid om å finne praktiske metoder til å realisere denne målsettingen..

  • Benthams panoptikon

    Benthams panoptikon var et forslag til fengselsbygning fremsatt i 1799 av den britiske filosofen Jeremy Bentham. Fengselet skulle være en sirkelrund bygning med glasstak, med en ring av celler i alle etasjer, bare med en gitterdør mot midten, slik at det teoretisk skulle være mulig å bevokte alle fangene samtidig fra et tårn i midten av sirkelen.Millbank fengsel i London for 1200 fanger ble bygd etter en noe modifisert plan og stod ferdig i 1821.