Johann Roppen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Johann Roppen

    Fra SNL

  • Johann Roppen

    Johann Roppen er rektor ved Høgskulen i Volda og professor i journalistikk. Han har forska på medieindustri og har vist korleis endringar i eigarrolla påverkar journalistikken. Johann Roppen er oppvaksen på Flø i Ulstein kommune. Han studerte journalistikk ved Møre og Romsdal Distriktshøgskule (seinare Høgskulen i Volda) frå 1986 til 1991. Hovudfaget i massekommunikasjon og mediekunnskap (no medievitskap) tok han ved Universitetet i Bergen i 1992, og i 1997 byrja han arbeidet med ei doktorgradsavhandling same staden.

  • kronikk

    Kronikk er en argumenterende eller opplysende tekst som skal bringe ny innsikt og nye perspektiver. Kronikk er en vanlig sjanger i aviser. Kronikker skrives normalt av en som ikke er ansatt i redaksjonen. Forfatteren er ofte ekspert på emnet gjennom utdanning, arbeid eller erfaring. Forskere bruker gjerne kronikk til å formidle forskningsresultater til allmennheten.

Mer om Johann Roppen fra Vox Publicas arkiv