Nyhetsbrev uke 10

Datajournalistikk, Camilla Collett og regulering av nettdebatt.

I det nyeste inn­legget på Vox Pub­li­ca vis­er Håvard Legreid hvor­dan han går frem for å illus­trere Vox Pub­li­cas saker.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: Den nye bloggen Ytring på nett har hatt sitt første inn­legg, hvor Dag Elge­sem skriv­er om reg­u­ler­ing av avisenes nettde­bat­ter i kjøl­e­van­net av 22/7. Også bloggen Virk­somme ord hadde pre­miere denne uken med et inn­legg om en tale av Camil­la Col­lett, skrevet av Hanne Ris­myhr. I til­legg har Eirik Stavelin skrevet et inn­legg om verk­tøy for data­jour­nal­is­tikk på Fak­ta først.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tors­dag 22. mars arran­geres kon­fer­ansen Action on Belarus på Lit­ter­aturhuset i Oslo, og tors­dag 19. april arran­geres sem­i­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: på civita.no skriv­er Morten Kinan­der at ytrings­fri­heten er under press i Stras­bourg, mens Alex­is Madri­gal spør om hvor­for folks net­tbruk blir logget til min­ste detalj på theatlantic.com.

For å lese artiklene

De tomme for­m­ers norm
Det sies at det vanske­lig­ste med teg­n­ing er de første strekene – det blanke arket er ladet med for­vent­ninger. Av Håvard Legreid.

Ytring på nett
Reg­u­ler­ing av avisenes nettde­bat­ter i kjøl­van­net av 22/7

Hva betyr krav om iden­ti­fis­er­ing og andre reg­u­leringer av nettde­batt for folks mulighet til å ytre seg? Av Dag Elgesem.

Virk­somme ord
Fru­en­tim­mere og politikk

Feir kvinneda­gen med Camil­la Col­letts under­hold­ende og skarpe tale «Hvad rager det os?». Av Hanne Rismyhr.

Fak­ta først
Verk­tøy for datajournalistikk 

Det kom­mer stadig nye og gode verk­tøy for data­jour­nal­is­ter – uten at du må være pro­gram­mer­er. En over­sikt. Av Eirik Stavelin.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen