Kampen om vitenskapeligheten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kampen om vitenskapeligheten

  Fra SNL

 • arkitekturhistorie

  Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet.

 • Daniil Granin

  Daniil Granin var en russisk forfatter. Med sin ærlighet i behandlingen av vanskelige og kontroversielle problemer står Granin som en av fornyerne av 1960- og 1970-årenes russiske prosa. .

  Fra wikipedia

 • Ergonomi

  Ergonomi (av latin ergon, arbeid, og nomos, lov) er definert som vitenskapen om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt, og uten yrkesskader eller ubehag .

 • Harald Dag Jølle

  Harald Dag Jølle (født 1971 i Lyngdal) er en norsk historiker og fjellklatrer.

 • Henri de Saint-Simon

  Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon ofte nevnt som Henri de Saint-Simon (født 17.

Mer om Kampen om vitenskapeligheten fra Vox Publicas arkiv