Kampen om vitenskapeligheten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kampen om vitenskapeligheten

    Fra SNL

  • arkitekturhistorie

    Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet..

  • Daniil Granin

    Daniil Granin var en russisk forfatter og en av fornyerne av 1960- og 1970-årenes russiske prosa..

Mer om Kampen om vitenskapeligheten fra Vox Publicas arkiv