Kampen om vitenskapeligheten

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kampen om vitenskapeligheten

  Fra SNL

 • arkitekturhistorie

  Arkitekturhistorie er historien om hvordan arkitektur endrer seg i ulike tider og på ulike steder. De idémessige sidene ved arkitekturen i ulike epoker kommer i første rekke til uttrykk i hvilken type byggeoppgaver som er vurdert som de viktigste innenfor de ulike miljøene. Den stilen som da blir utviklet, vil da i forenklet eller tillempet utgave sette sitt preg på den totale arkitekturen i miljøet.I de mesopotamiske rikene bestod disse oppgavene i første rekke av helligdommene, det vil si zigguratene, og fyrstepalassene.

 • Daniil Granin

  Daniil Granin var en russisk forfatter. Med sin ærlighet i behandlingen av vanskelige og kontroversielle problemer står Granin som en av fornyerne av 1960- og 1970-årenes russiske prosa..

  Fra wikipedia

 • Antirevisjonisme

  Antirevisjonisme, eller revisjonismekritikk, er innenfor marxistisk filosofi og teori politiske standpunkt som stiller seg kritisk eller avvisende til revisjonisme.

 • Ergonomi

  Ergonomi (av latin ergon, arbeid, og nomos, lov) er definert som vitenskapen om utforming og bruk av arbeidsredskaper og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at arbeidet kan gjøres mest mulig effektivt, og uten yrkesskader eller ubehag.

 • Materialisten

  Materialisten; tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt var et norsk tidsskrift.

Mer om Kampen om vitenskapeligheten fra Vox Publicas arkiv