KGB

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om KGB

  Fra SNL

 • KGB

  KGB, forkortelse for Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti, Komiteen for statens sikkerhet, var i 1954–1991 en sovjetisk regjeringskomité med ansvar for blant annet indre sikkerhet, grensevakter, spionasje og kontraspionasje. KGB var verdens største politi- og etterretningsorganisasjon. Formannen hadde status som minister. KGBs maktapparat ble regnet som det sterkeste i Sovjetunionen nest etter de regulære væpnede styrkene.

 • Gunvor Galtung Haavik

  Gunvor Galtung Haavik var en norsk departementsfunksjonær og spion for KGB. Haavik ble pågrepet og arrestert i januar 1977 i Oslo mens hun hadde et møte med sin KGB-kontakt, Aleksander Printsipalov.I avhørene etter fengslingen kom det frem at hun hadde vært i den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGBs tjeneste siden hun ble vervet i 1950. Under sitt opphold ved den norske ambassaden i Moskva (1947–1956) skal hun ha hatt minst 82 møter med KGB, og i Oslo skal hun fra 1958 til hun ble pågrepet ha hatt bortimot 190 møter.I utenrikstjenesten hadde Haavik adgang til høyt graderte opplysninger, og hennes spionvirksomhet gjennom 27 år ble regnet som svært skadelig for Norge.

  Fra wikipedia

 • KGB

  KGB (fra russisk Комитет государственной безопасности, Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti, «Komiteen for statlig sikkerhet») var etterretningstjenesten og sikkerhetspolitiet i Sovjetunionen.

 • Sovjetunionen

  Sovjetunionen eller Sovjetsamveldet (russisk: Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик [СССР], Unionen [eller Samveldet] av sosialistiske rådsrepublikker [USSR eller SSSR]; i dagligtalen ofte bare kalt Sovjet) var en sosialistisk føderasjon i Øst-Europa og Asia som eksisterte fra 1922 til 1991.

 • Vladimir Krjutsjkov

  Vladimir Aleksandrovitsj Krjutsjkov (russisk: Владимир Александрович Крючков) (født 29.