Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

  Fra Virksomme Ord

 • Kirkens politiske engasjement

  La meg først få si at det er en stor glede for meg å få lov til å være med på en samtale om forholdet mellom kirke og politikk i et forum som dette, som gir en særlig mulighet for å få disse problemer belyst, utfra Kirkens og kristenfolkets viktigste mål. Dette er dyptgående prinsipielle spørsmål som har interessert meg meget helt siden mine givende læreår på Kristelig Gymnasium.

 • Skal kirken tale eller tie

  Jeg vil i det følgende peke på noen viktige prinsipielle forutsetninger for kirkens engasjement i samfunnsmessige og politiske spørsmål. Gud gir mennesket verd.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn, I aften vil jeg først overbringe en hilsen til dere alle fra de mange utflyttede nordmenn og deres etterkommere som jeg møtte under min reise i Nord-Amerika. De har bedt meg om å hilse hjem til "gamlelandet".

  Fra SNL

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et norsk politisk parti. MDG ble formelt stiftet i 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 fikk MDG en økt oppslutning som ved siden av Senterpartiet plasserte det som valgets vinner.

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet, Frp, er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti. Stortingsvalget i 2013 ble det store gjennombruddet for Frp, da det for første gang ble regjeringsparti. Etter å ha vært et selverklært protest- og opposisjonsparti siden det ble stiftet, fikk partiet regjeringsansvar sammen med Høyre og dannet regjeringen Solberg.

  Fra wikipedia

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 13.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt i Norge mandag 12.

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) (nynorsk: Miljøpartiet dei Grøne, nordsamisk: Birasbellodat Ruonát) er et grønt norsk politisk parti som mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet mellom «rødt og blått».