Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

  Fra Virksomme Ord

 • Kirkens politiske engasjement

  La meg først få si at det er en stor glede for meg å få lov til å være med på en samtale om forholdet mellom kirke og politikk i et forum som dette, som gir en særlig mulighet for å få disse problemer belyst, utfra Kirkens og kristenfolkets viktigste mål. Dette er dyptgående prinsipielle spørsmål som har interessert meg meget helt siden mine givende læreår på Kristelig Gymnasium.

 • Skal kirken tale eller tie

  Jeg vil i det følgende peke på noen viktige prinsipielle forutsetninger for kirkens engasjement i samfunnsmessige og politiske spørsmål. Gud gir mennesket verd.

 • Nå trenger vi et felles løft

  God kveld, Denne første dagen i året er for oss alle minnenes og fremtidshåpets dag. I året som gikk hendte det mye som satte dype spor i våre sinn.

  Fra SNL

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et norsk politisk parti. MDG ble formelt stiftet i 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus.I likhet med andre grønne partier hadde MDG inntil våren 2020 ingen partileder, men fra 1995 var partiet frontet av to nasjonale talspersoner, én kvinne og én mann.

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet (Frp) er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti.Sylvi Listhaug ble valgt til partileder på partiets landsmøte i 2021. Hun etterfulgte Siv Jensen som hadde ledet partiet siden 2006. På samme landsmøte ble Ketil Solvik-Olsen valgt til første nestleder.