Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1987

  Fra Virksomme Ord

 • Kirkens politiske engasjement

  La meg først få si at det er en stor glede for meg å få lov til å være med på en samtale om forholdet mellom kirke og politikk i et forum som dette, som gir en særlig mulighet for å få disse problemer belyst, utfra Kirkens og kristenfolkets viktigste mål. Dette er dyptgående prinsipielle spørsmål som har interessert meg meget helt siden mine givende læreår på Kristelig Gymnasium.

 • Skal kirken tale eller tie

  Jeg vil i det følgende peke på noen viktige prinsipielle forutsetninger for kirkens engasjement i samfunnsmessige og politiske spørsmål. Gud gir mennesket verd.

 • Nyttårstale

  Kjære landsmenn, I aften vil jeg først overbringe en hilsen til dere alle fra de mange utflyttede nordmenn og deres etterkommere som jeg møtte under min reise i Nord-Amerika. De har bedt meg om å hilse hjem til "gamlelandet".

  Fra SNL

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) er et norsk politisk parti. MDG ble formelt stiftet 1988, men stilte til valg også i kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1987, da partiet fikk én fylkestingsrepresentant i Akershus.Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 3,2 prosent oppslutning og ca. 95 000 stemmer på landsbasis. Den vesle fremgangen på 0,4 prosentpoeng fra 2013 sto i sterk kontrast til flere meningsmålinger i valgkampen som varslet atskillig større fremgang og mulighet for mandater i flere fylker.

 • Fremskrittspartiet

  Fremskrittspartiet, Frp, er et norsk politisk parti, stiftet 8. april 1973. Partiet tilhører høyresiden i norsk politikk og beskriver seg som et liberalistisk folkeparti.Stortingsvalget i 2013 ble det store gjennombruddet for Frp, da det for første gang ble regjeringsparti med 29 mandater. Etter å ha vært et selverklært protest- og opposisjonsparti siden det ble stiftet fikk partiet regjeringsansvar sammen med Høyre og dannet Regjeringen Solberg. Fremskrittspartiet fikk syv statsråder, blant andre finansministeren (Siv Jensen). Seieren hadde likevel en bismak, da det tapte 12 av de 41 mandatene fra 2009-valget.Fremskrittspartiet holdt langt på vei stillingen ved stortingsvalget i 2017, da det gikk tilbake fra 29 til 27 mandater og fikk 15,2 prosent av stemmene.

  Fra wikipedia

 • Bylista

  Bylista var ei politisk sammenslutning som ble etablert med det formål å sikre forlenget sporveisdrift i Trondheim.

 • Jon Branæs

  Jon Andersen Branæs (født 9.

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt i Norge mandag 12.