Kreftforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kreftforeningen

  Fra SNL

 • Kreftforeningen

  Kreftforeningen er en landsdekkende organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens hovedmål er å bidra til forebygging av kreft, at flere skal overleve kreftsykdommen og at kreftrammede og pårørende skal ha en best mulig livskvalitet..

 • Brystkreftforeningen

  Brystkreftforeningen er en norsk pasientorganisasjon som ble stiftet i 1992 for å ivareta interessene til brystkreftopererte og deres pårørende. I tillegg til å gi støtte og veiledning er det en prioritert oppgave i foreningen å samle inn midler til forskning på brystkreft. Foreningen har rundt 15 400 medlemmer knyttet til 55 lokallag i samtlige fylker.

  Fra wikipedia

 • Kreftforeningen

  Kreftforeningen er norsk bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å fremme forskning til forebygging og behandling av kreft, støtte kreftrammede og deres pårørende, og drive opplysningsarbeid om kreft.

 • Rakkerfilm

  Rakkerfilm AS er et norsk firma som tidligere produserte videoer til videodelingsnettstedet YouTube.

 • Ung Kreft

  Ung Kreft er en landsdekkende, ideell organisasjon for unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år.