Kreftforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kreftforeningen

  Fra SNL

 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel er en norsk jurist og politiker for Arbeiderpartiet. Ryel var nestleder i Oslo Arbeiderparti fra 2006. Ryel arbeidet som advokat i perioden 1988–1994. Hun var Likestillingsombud i årene 1994–2000 og statssekretær i Justisdepartementet i 2000 og 2001. Fra 2002 til 2019 var hun generalsekretær i Den norske kreftforening, og gikk deretter inn i en annen stilling i foreningen.

 • Are Helseth

  Are Helseth er ein norsk lege og tidlegare 1. vararepresentant til Stortinget for Arbeidarpartiet frå Akershus. Han møtte fast på Stortinget i 2009-2013. .

  Fra wikipedia

 • Kreftforeningen

  Kreftforeningen er norsk bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å fremme forskning til forebygging og behandling av kreft, støtte kreftrammede og deres pårørende, og drive opplysningsarbeid om kreft.

 • Rakkerfilm

  Rakkerfilm AS er et norsk firma som produserer videoer som legges ut på videodelingsnettstedet YouTube.

 • Ung Kreft

  Ung Kreft er en landsdekkende, ideell organisasjon for unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år.