Kreftforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kreftforeningen

  Fra SNL

 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel, norsk jurist og politiker (A), cand.jur. Nestleder i Oslo Arbeiderparti fra 2006. Advokatpraksis 1988–94. Likestillingsombud 1994–2000. Statssekretær i Justisdepartementet 2000–01. Fra 2002 generalsekretær i Den norske kreftforening. .

 • brukermedvirkning i helsetjenesten

  Brukermedvirkning i helsetjenesten innebærer at de som berøres av en beslutning (pasienter, pårørende og andre brukere), enten selv eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner, får innflytelse på beslutningsprosesser og på utformingen av helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene (kommunehelsetjenesten) og i de enkelte helseforetakene (spesialisthelsetjenesten).

  Fra wikipedia

 • Gaute Grøtta Grav

  Gaute Grøtta Grav (født 15.

 • Kreftforeningen

  Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 116 000 medlemmer og 27 000 frivillige.

 • Rakkerfilm

  Rakkerfilm AS er et norsk firma som produserer videoer som legges ut på videodelingsnettstedet YouTube.