Kreftforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kreftforeningen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Jakkemerke

 • Bilde: Nordfjord Folkemuseum

  Julen 1956, Landsforeningen for kreft

  Fra SNL

 • Anne Lise Ryel

  Anne Lise Ryel, norsk jurist og politiker (A), cand.jur. Nestleder i Oslo Arbeiderparti fra 2006. Advokatpraksis 1988–94. Likestillingsombud 1994–2000. Statssekretær i Justisdepartementet 2000–01. Fra 2002 generalsekretær i Den norske kreftforening. .

 • brukermedvirkning

  Brukermedvirkning innebærer at de som berøres av en beslutning (pasienter, pårørende og andre brukere), enten selv eller gjennom representanter fra brukerorganisasjoner, får innflytelse på beslutningsprosesser og på utformingen av helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene (kommunehelsetjenesten) og i de enkelte helseforetakene (spesialisthelsetjenesten)..

  Fra wikipedia

 • Gaute Grøtta Grav

  Gaute Grøtta Grav (født 15.

 • Kreftforeningen

  Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 116 000 medlemmer og 27 000 frivillige.

 • Movember

  Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse og pengeinnsamling til forsknings- og støtteprogrammer med fokus på prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse.