Kringkastingsrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kringkastingsrådet

  Fra SNL

 • Kringkastingsrådet

  Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting. Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Fire medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet. Rådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

 • Elin Ørjasæter

  Elin Ørjasæter er en norsk samfunnsdebattant, forfatter og lektor. Fra 2012 er hun førstelektor og fra 2019 dosent ved Høyskolen Kristiania i Oslo, der hun blant annet underviser i ledelse. .

  Fra wikipedia

 • Elin Ørjasæter

  Elin Ørjasæter (født 25.

 • Kringkastingsrådet

  Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK, oppnevnt første gang i 1933.Rådet har til oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, både innen radio og TV. Det kan også gi råd i administrative og økonomiske saker.

 • Liste over norske kringkastingssjefer

  Liste over norske kringkastingssjefer viser hvem som har hatt stillingen siden den ble opprettet.

Mer om Kringkastingsrådet fra Vox Publicas arkiv