Kristent Samråd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristent Samråd

  Fra SNL

 • Kristent samråd

  Kristent samråd var en norsk kirkelig rådslagningsgruppe som var i virksomhet fra oktober 1940 til april 1942, under andre verdenskrig. Medlemmene var Eivind Berggrav, Ole Hallesby, Ludvig Hope, Kristian Hansson, Ragnvald Indrebø, Ingvald B. Carlsen, lærer Hans Høeg og misjonsprest Einar Smebye.Opprettelsen av rådet innebar et intimt samarbeid mellom biskopene og lederne av de frivillige kristelige organisasjonene, noe som la grunnlaget for kirkens kamp mot nazismen i Norge, kirkekampen.

 • Kirkens grunn

  Kirkens grunn er et dokument der Den norske kirke under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940–1945 hevdet sin åndelige frihet og suverenitet.Kirken virket samlende i motstanden mot nazi-regimet. Under Oslo-biskop Eivind Berggravs ledelse ble det høsten 1940 etablert en samlet «kirkefront» mot rettsløsheten og nazifiseringen med Kristent Samråd som rådslagningsgruppe.

  Fra wikipedia

 • Den midlertidige kirkeledelse

  Den midlertidige kirkeledelse var navnet på Den norske kirkens ledelse etter det åpne bruddet med det «nazifiserte» kirkedepartementet som ble innsatt av Quisling-regjeringen under andre verdenskrig.

 • Kirkekampen

  Kirkekampen er et uttrykk brukt om kirkens (både frikirkers og statskirkens) motstandskamp under andre verdenskrig.

 • Ole Hallesby

  Ole Kristian Hallesby (født 5.