Kristent Samråd

Kirkens grunn var et bekjennelsesskrift skrevet av Kristent samråd under andre verdenskrig, med Eivind Berggrav som viktigste bidragsyter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristent Samråd

  Fra Virksomme Ord

 • Frimodighet

  Det vanskeligste av alt og det verdifulleste av alt er frimodighet. Hvordan bli frimodige? Det nytter ikke å si til et nedtrykt menneske:

 • Under Guds veldige hånd

  Ydmyg eder under Guds veldige hånd, for at han kan ophøie eder i sin tid. Og kast all eders sorg på ham! For han har omsorg for eder.

 • Vår kristne arv

  Himmelriket er likt ein skatt som var nedgraven i ein åker. Den skatten var det ein mann som fann;

  Fra SNL

 • Kristent samråd

  Kristent samråd, kirkelig rådslagningsgruppe i virksomhet oktober 1940–april 1942. Medlemmer var E. Berggrav, O. Hallesby, L. Hope, Kr. Hansson, R. Indrebø, I. B. Carlsen, lærer Hans Høeg og misjonsprest Einar Smebye. Opprettelsen av rådet innebar et intimt samarbeid mellom biskopene og de frivillige kristelige organisasjoners ledere, noe som la grunnlaget for kirkens kamp mot nazismen i Norge, se kirkekampen.

 • Kirkens Samråd

  Kirkens Samråd, fellesorgan for Den norske kirke og de frivillige kristelige organisasjoner opprettet 21. januar 1942, som en forberedelse til bruddet med den nazistiske statsmakt. Kom til å bli en fortsettelse av Kristent Samråd, men fikk ikke den samme betydning for kirkekampen. Sluttet å fungere da Den midlertidige kirkeledelse ble opprettet 20.

  Fra wikipedia

 • Kirkekampen

  Kirkekampen er et uttrykk brukt om kirkens (både frikirkers og statskirkens) motstandskamp under 2.

 • Kirkens grunn

  Kirkens grunn var et bekjennelsesskrift skrevet av Kristent samråd under andre verdenskrig, med Eivind Berggrav som viktigste bidragsyter.

 • Ole Hallesby

  Ole Kristian Hallesby (født 5.