Kristent Samråd

Kirkens grunn var et bekjennelsesskrift og manifest skrevet av Kristent samråd under andre verdenskrig i Norge, med biskop Eivind Berggrav sammen med kapellan Olav Valen-Sendstad og byråsjef Kristian Hansson som viktigste bidragsytere. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kristent Samråd

  Fra Virksomme Ord

 • Frimodighet

  Det vanskeligste av alt og det verdifulleste av alt er frimodighet. Hvordan bli frimodige? Det nytter ikke å si til et nedtrykt menneske:

 • Under Guds veldige hånd

  Ydmyg eder under Guds veldige hånd, for at han kan ophøie eder i sin tid. Og kast all eders sorg på ham! For han har omsorg for eder.

 • Vår kristne arv

  Himmelriket er likt ein skatt som var nedgraven i ein åker. Den skatten var det ein mann som fann;

  Fra SNL

 • Kristent samråd

  Kristent samråd var en norsk kirkelig rådslagningsgruppe som var i virksomhet fra oktober 1940 til april 1942, under andre verdenskrig. Medlemmene var Eivind Berggrav, Ole Hallesby, Ludvig Hope, Kristian Hansson, Ragnvald Indrebø, Ingvald B. Carlsen, lærer Hans Høeg og misjonsprest Einar Smebye.Opprettelsen av rådet innebar et intimt samarbeid mellom biskopene og lederne av de frivillige kristelige organisasjonene, noe som la grunnlaget for kirkens kamp mot nazismen i Norge, kirkekampen.

 • Kirkens grunn

  Kirkens grunn er et dokument der Den norske kirke under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940–1945 hevdet sin åndelige frihet og suverenitet.Kirken virket samlende i motstanden mot nazi-regimet. Under Oslo-biskop Eivind Berggravs ledelse ble det høsten 1940 etablert en samlet «kirkefront» mot rettsløsheten og nazifiseringen med Kristent Samråd som rådslagningsgruppe.

  Fra wikipedia

 • Kirkekampen

  Kirkekampen er et uttrykk brukt om kirkens (både frikirkers og statskirkens) motstandskamp under andre verdenskrig.

 • Kirkens grunn

  Kirkens grunn var et bekjennelsesskrift og manifest skrevet av Kristent samråd under andre verdenskrig i Norge, med biskop Eivind Berggrav sammen med kapellan Olav Valen-Sendstad og byråsjef Kristian Hansson som viktigste bidragsytere.

 • Ole Hallesby

  Ole Kristian Hallesby (født 5.